Det grønne område er blevet endnu grønnere

Efter en intens slutspurt med ekstra bemanding har NCC lagt sidste hånd på et projekt, der på én gang giver områdets beboere bedre grønne omgivelser og sikrer dem mod oversvømmede kældre ved fremtidige skybrud

Gentofte Kommune og Novafos’ projekt med udvidelsen af Gentofterenden forener det praktiske med det behagelige, så områdets beboere både får klimasikring og et større og smukkere naturområde med bredere sti til både cyklister og fodgængere.

Nu er flere års gravearbejde forbi, og naboerne til Gentofterenden har derned fået deres grønne område igen i en ny og bedre udgave. De kan se frem til tørre haver og kældre, selv når det regner voldsomt, for udvidelsen betyder, at renden kan holde til en såkaldt tiårs hændelse, altså regn i et omfang, som man forventer vil ske hvert 10. år.

Omfattende projekt med udfordringer

Projektet har været en omfattende og meget kompleks opgave. Rendens længde på cirka 1800 meter kombineret med et relativt smalt område at arbejde på har i sig selv været en logistisk udfordring. Dertil kommer, at arbejdet er foregået meget tæt på naboerne på flere dele af strækningen.

Gentofterenden krydser flere veje, som man derfor har måtte lukke for trafik i perioder, mens der blev hugget op, lagt nye rør og støbt op igen. En af de suverænt største udfordringer var en uges arbejde i døgndrift for at komme under Farumbanen, der måtte lukkes ned, mens arbejdet stod på, fordi sporene skulle tages op.

”Det har været et spændende og svært projekt, og det har krævet et godt samarbejde og grundig koordinering og planlægning sammen med Novafos her til sidst, hvor vi har mandet op og arbejdet lange dage for at få gjort arbejdet færdigt,” fortæller områdedirektør Bjarki Finnbogason fra NCC’s Civil Engineering division.

Det smukke resultat er besværet værd

Ud over de kendte udfordringer på strækningen mødte projektet også en række uventede benspænd, som gjorde arbejdet endnu vanskeligere; herunder fundet af store ledninger i jorden, som, man opdagede, var modne til udskiftning. Det har ført til forsinkelser og udfordret naboerne på deres tålmodighed.

”Projektet har givet Novafos, Gentofte Kommune og NCC værdifulde erfaringer omkring det at gennemføre et så komplekst projekt, så tæt på naboer til projektet. Anlægsfasen blev også længere end forudsat ved start og vi skylder derfor stor tak for udvist tålmodighed fra borgerne i området, samtidig med at vi glæder os over det fine resultat,” siger Novafos direktør, Carsten Nystrup.

Undervejs har flere af NCC’s divisioner bidraget til det store, komplekse projekt. Mens NCC Infrastructure er hovedentreprenør og står for anlægsarbejdet, har Hercules Fundering løst flere opgaver undervejs, ligesom NCC Råstoffer har leveret de enorme mængder af sten og grus, der er brug for; og NCC Asfalt står for belægningen på stien langs renden.

For yderligere information kontakt venligst:

Pressechef Carl Johan Corneliussen, NCC Danmark, 26 15 21 27, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 16.500 ansatte i 2018. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.