Testhuse viser vejen for kæmpe NCC renovering i Albertslund

Arbejdet med at renovere de 500 gårdhavehuse i Albertslund er godt i gang, og nu er fem af dem færdige. Undervejs i arbejdet med de første huse har bygherre og entreprenør kunne tage beslutninger om materialevalg og metoder, så de kan fungere som reference for det fortsatte arbejde

NCC har færdiggjort fem referencehuse til BO-VEST og Vridsløselille Andelsboligforening. I de fire flytter beboerne snart ind, mens det femte gennem hele renoveringsperioden vil være prøvehus og kontor for områdets beboerkoordinator

De fem første boliger repræsenterer størstedelen af de mange forskellige valgmuligheder, som beboerne i Vridsløselille Andelsboligforenings afdelinger 4 Syd og 4 Nord kan vælge via et stort tilvalgskatalog, der rummer alt fra antal værelser og trætypen på gulvet til farven i køkkenet.

”Referenceboligerne har givet os en læring og et beslutningsgrundlag, der betyder, at vi kan arbejde videre efter en ret ambitiøs tidsplan, så vi kan aflevere til kunden i den aftalte kvalitet til den aftalte tid,” siger projektleder Michael Jensen fra NCC.

Alle gårdhavehusene får nye gulve med gulvvarme, nye tage, basishaver – og som en væsentlig opgradering, der ikke vil være synlig for øjet, får området helt nye kloaker. Den gennemgribende renovering betyder, at beboerne vil flytte tilbage i boliger, som på enhver måde lever op til de krav, man måtte have til en moderne bolig, både med hensyn til planløsning, komfort og energiforbrug.

Test giver bedre kvalitet

På grund af de mange tilvalg beboerne har mulighed for at gøre, bliver renoveringen af de 500 i øvrigt ens gårdhavehuse til en meget kompleks byggesag.

”Det kræver nogle gode processer og et godt hold at håndtere det meget komplekse tilvalgsprogram, ” siger Michael Jensen. ”Vi følger løbende op med arkitekt og rådgiver, som også begge sidder på pladsen, så vi får udført de rigtige variationer til hvert enkelt hus.”

I de første fem huse er der gjort forsøg med forskellige materialer og metoder, for at komme frem til den bedste løsning, som så er den, der bliver brugt på alle de øvrige huse for at opnå en ensartet høj kvalitet på alle boliger.

”Vi har arbejdet med en masse planlagte forsøg i de første fem huse,” fortæller projektleder Michael Jensen fra NCC. ”Jo mere, vi kunne prøve af i de første huse, jo bedre kvalitet kan vi levere.”

NCC har afprøvet forskellige muligheder med pergolaer og er kommet frem til en god løsning. Der er blevet arbejdet med spærdimensioner, træsorter, hegn og låger, hvor der har været forskellige muligheder, som beboerne også har været med til at tage stilling til.

”Vi har brugt arbejdet med referencehusene til at tage nogle beslutninger om materialer og metoder sammen med vores bygherre,” siger Michael Jensen. ”Det har givet os et rigtig godt grundlag for at kunne arbejde videre uden at risikere, at der skal laves en masse ting om undervejs i processen.”

Kan minimere misforståelser

Referenceboligerne har givet stor værdi i forhold til at træffe de nødvendige beslutninger rettidigt, vurderer også bygherren.

”En 1:1 reference giver bare et langt bedre beslutningsgrundlag for byggeudvalgene fremfor en teknisk tegning, som ikke alle nødvendigvis forstår. Man skal huske på, at langt størstedelen af beslutningstagerne i byggeudvalgene ikke har en byggeteknisk baggrund. Set i lyset heraf kan vi med 1:1 referencer minimere misforståelser og derved også unødige projektændringer under udførelse,” siger seniorprojektleder Peter Føhrby Nybom fra BO-VEST.

Områdets beboere får et kig indenfor

I uge 43 er der arrangeret Åbent Hus, hvor områdets beboere kan få mulighed for at se, hvordan deres bolig kommer til at se ud efter endt renovering.

De sidste gårdhavehuse forventes at stå klar til indflytning i sommeren 2023, og så vil hele den store Masterplan Syd, som begyndte i 2007, være tilendebragt, så hele området har fået et betydeligt kvalitetsløft.

For yderligere information kontakt venligst:

Pressechef Carl Johan Corneliussen, Tlf.: 26152127, E-mail: carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

OM NCC. Vores vision er at forny vores branche og levere de bedste bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende virksomheder i Norden inden for byggeri, infrastruktur og ejendomsudvikling med en omsætning på rundt regnet 41 mia. kr. og 15.500 ansatte i 2019. NCC-aktien er noteret på NASDAQ Stockholm.