NCC fortsætter ambitiøst arbejde med miljødeklarering af råstofprodukter

EPD’er (miljøvaredeklarationer) efterspørges bredt i byggeriet i takt med, at flere bygninger certificeres efter DGNB-standarden. NCC udgiver nu produktspecifikke EPD'er fra yderligere to råstofområder og er derfor tættere på målet om at miljødeklarere alle produkter fra samtlige af virksomhedens grusgrave og søpladser i Danmark.

I 2020 realiserede NCC de første produktspecifikke EPD’er på sand-, grus-, og stenmaterialer i Danmark. Og siden har arbejdet bredt sig til i alt seks af virksomhedens råstoflokationer, senest i Løng Grusgrav ved Sorø og på NCC’s søplads i Aarhus.

En EPD (Environmental Product Declaration) dokumenterer et produkts miljømæssige egenskaber og er en standardiseret metode til at kortlægge informationer om et produkts energi- og ressourceforbrug samt miljøpåvirkning gennem alle dets livsfaser.

”Det er stort, at vi nu også kan miljødeklarere råstofprodukter fra både Aarhus og Sorø. Der ligger et stort stykke arbejde bag hver eneste EPD, da alle produkter bliver behandlet enkeltvist,” siger Tonny Bruun, produktingeniør i NCC Industry, Råstoffer.

Han fortæller, at miljødeklarerede råstoffer vinder frem i bygge- og anlægsbranchen. Særligt betonindustrien viser interesse for EPD’erne, da virksomhederne har brug for, at de materialer, de anvender i deres egen fremstilling af produkter til byggebranchen, er miljødeklarerede.

Det skyldes blandt andet, at flere og flere bygninger bliver certificeret efter DGNB standarden, som bruger EPD’er i beregningen af en bygnings samlede miljøbelastning. Producenter af betonelementer er derfor afhængige af at kende hele historien om de materialer, der indgår i deres elementer.

Flere EPD’er på vej
I NCC fortsætter arbejdet med at sætte tal på deres råstofprodukters miljøpåvirkning.

”Målet er, at vi skal kunne udarbejde EPD’er på alle vores produkter fra samtlige af vores grusgrave og søpladser. Jo mere erfaring, vi får, desto klogere bliver vi også på vores egne processer, da arbejdet med at udvikle EPD’ere kræver en gennemgående analyse af alle led i produktionen. På den måde ligger der også en værdi i det for os,” siger Tonny Bruun.

NCC har selv udviklet processen, som gør dem i stand til at kunne udarbejde EPD’er på deres produkter. Metoden er certificeret af Bureau Veritas, som hvert år foretager en årlig revision af den systematik, som NCC anvender til at indsamle og bearbejde data.

Informationerne i de enkelte EPD’er følger de gældende standarder og er bl.a. baseret på oplysninger fra leverandører, som skaber sporbarhed i hele kæden. Beregningerne tager udgangspunkt i alt lige fra maskinerne og skibenes dieselforbrug til el, transporter, og hvordan jord- og vandmiljø påvirkes under produktionen.

NCC’s EPD’er er offentliggjort på https://environdec.com/


For yderligere information kontakt venligst:
Carl Johan Corneliussen, pressechef, +45 26152127, carcor@ncc.dk

NCC´s pressetelefon +45 41 70 49 09 samt NCC:s Mediabank

Om NCC. NCC er en af de førende entreprenørvirksomheder i Norden. Med udgangspunkt i sin ekspertise inden for ledelse af komplekse byggeprocesser, bidrager NCC positivt inden for det byggede miljø for både kunder og samfund. Vores forretning omfatter udvikling af erhvervsejendomme, bygge- og infrastrukturprojekter, samt asfalt og råstofudvinding. I 2021 havde NCC en omsætning på ca. 53 milliarder SEK og 13.000 ansatte. NCC’s aktier er noteret på Nasdaq Stockholm.