NCC Building Sweden

Vi bygger boliger, kontorer og offentlige bygninger og erhvervsbyggeri i Sverige.

NCC Building Sweden bygger især boliger og kontorer, men også offentlige bygninger, som skoler, hospitaler og idrætshaller, samt erhvervsbyggeri som forretninger og lagerbygninger.

Renovering af boliger og kontorer udgør et stadigt vigtigere marked. Der er et stort behov for renovering af bygninger fra 1960’erne og 70’erne, og NCC er en vigtig aktør på det marked.

NCC Building udnytter sine betydelige kompetencer inden for digitalisering og kundesamarbejder som for eksempel partnering til at udvikle projekter sammen med kunderne tidligt i processen.