NCC Building Sweden

Vi bygger boliger, kontorer og offentlige bygninger og erhvervsbyggeri i Sverige.

NCC Building Sweden bygger især boliger og kontorer, men også offentlige bygninger, som skoler, hospitaler og idrætshaller, samt erhvervsbyggeri som forretninger og lagerbygninger.

Renovering af boliger og kontorer udgør et stadigt vigtigere marked. Der er et stort behov for renovering af bygninger fra 1960’erne og 70’erne, og NCC har en ambition om at blive en vigtig aktør på det marked.

NCC Building udnytter sine betydelige kompetencer inden for bæredygtighed, digitalisering og velfungerende kundesamarbejder som for eksempel partnering til at udvikle projekter sammen med kunderne tidligt i processen.

Henrik Landelius

Head of NCC Building Sweden, NCC Building