Dantonit

Dantonit A/S er den eneste Skandinaviske producent af bentonit produkter. Vi imødekommer langt de fleste forespørgsler og udfordringer ved i høj grad at tilpasse produkterne til kundernes behov.

Med udgangspunkt i vores egen forekomst ved Bjerreby på Tåsinge producerer og leverer Dantonit et udvalg af meget højkvalitative bentonit produkter. Alle produkter har en klar fokus på tætningsrelaterede opgaver, typisk ved større anlægsprojekter, såsom etablering af lossepladsmembraner eller anden form for arealsikring, f.eks. imod grundvandsflow, forurening e.l.

Derudover leverer vi diverse tætningsmaterialer til brøndborebranchen til brug ved afpropning af boringer og brønde. Den altoverskyggende fordel ved at tætne med bentonit, fremfor traditionelle løsninger med kunstigt fremstillede materialer, er, at bentonitten forbliver mekanisk fleksibel. Den følger undergrundens bevægelser henover sommer og vinter, og vedbliver med at hæfte til tilstødende materialer, om det være sig faste materialer såsom beton, eller en naturlig undergrund i bevægelse, spiller ingen rolle.

De løsninger vi arbejder med til bygge- og anlægsbranchen er af princip generelt uforgængelige med dokumentbare livslængder, som går ud over selve hovedentreprisens levetid. Det som ofte er interessant for bygherren, er at løsningerne forbliver tætte i hele deres levetid.

Netop denne vedvarende tæthed er et punkt, hvor Dantonit skiller sig positivt ud i forhold til mange af de traditionelle løsninger. Når prisniveauet samtidig ligger på niveau med de traditionelle kunstige løsninger, kan vores løsninger fremstå som et yderst attraktivt alternativ i tilbudssituationen.

Vi sælger ikke bare produkterne, – vi går ved behov ind og assisterer med anbefaling af opbygning og vejledning ift. den praktiske udførelse af jobbet. Det kan både være overfor rådgiver og udførende entreprenør. Vi har opbygget stor erfaring, og kan ved behov udarbejde specifik dokumentation overfor myndigheder o.l. ift. at de givne kravspecifikationer overholdes, ligesom vi kan vejlede ift. den praktiske udførelse.

For at få en fornemmelse af vores produkttyper og deres anvendelse i sin helhed, anbefaler vi at kigge forbi www.dantonit.dk eller kontakte os direkte, hvis du skulle have spørgsmål til et specifikt projekt. Ofte vil vi være i stand til at tilbyde en optimeret løsning ift. traditionelle tætningsløsninger, både hvad angår pris og funktion.