Vores organisation

NCC har fem nordiske forretningsområder. De indgår i tre virksomheder, som har hver sin forretningslogik.

En industrivirksomhed, som anvendes inden for forretningsområdet NCC Industry og har fokus på forarbejdning, især råstoffer og asfaltproduktion. Virksomheden binder hovedsageligt kapital i stenbrud samt skærve- og asfaltanlæg, som har høje faste omkostninger.

En bygge- og anlægsvirksomhed, som drives inden for to forskellige forretningsområder, NCC Infrastructure, NCC Building Nordics og NCC Building Sweden. Denne virksomhed binder ikke ret meget kapital, har et stærk cash flow og er projektorienteret.

En projektudviklingsvirksomhed, som udføres inden for forretningsområdet NCC Property Development. Denne virksomhed binder kapital i udviklingsejendomme og projekter under udvikling. Udviklingsvirksomheden er transaktionsorienteret, og markedsrisikoen er større her end på de andre forretningsområder, eftersom der går flere år, fra man køber byggegrunden, til projektet leveres.

Forretningsområdet NCC Housing, som har fokus på udvikling af boligejendomme, er stadig en del af NCC, men er pr. 1 januar 2016 blevet en selvstændig og uafhængig virksomhed.