Vores værdier

Vores kerneværdier er ærlighed, respekt, tillid og pionerånd. Med ”pionerånd” mener vi, at vi ønsker at inspirere og opmuntre både medarbejdere og forretningspartnere til at være innovative og kreative.

Grundstenen i NCC’s måde at arbejde og agere på er baseret på vores kerneværdier og adfærdskodeks, som i kombination fungerer som en rettesnor for både medarbejdere og forretningspartnere.

Ærlighed

 • Vi er tro mod os selv og vores interessenter.
 • Vi driver virksomhed på korrekt og ansvarlig vis.
 • Vi sørger for, at vores interessenter altid kan stole på NCC.

Respekt

 • Vi værdsætter mangfoldighed og behandler andre med respekt.
 • Vi samarbejder, sætter pris på andres meninger og står ved vores beslutninger.
 • Vi anvender altid ressourcer med omtanke.

Tillid

 • Vi stoler på hinanden, siger hvad vi mener, og gør som vi siger.
 • Vi har mod til at sige tingene tydeligt og ligeud.
 • Vi overholder vores aftaler og efterstræber høje standarder, hvad angår kvalitet, etik og bæredygtighed.

Pionerånd

 • Vi tager initiativ og arbejder proaktivt og energisk.
 • Vi tør at tænke og arbejde på nye måder.
 • Vi driver udviklingen fremad sammen med vores interessenter.