Ledelsen i NCC Property Development Danmark

ofu_2015
Ole Faurby

Administrerende direktør

Født 1958

Administrerende direktør i NCC Property Development A/S
Ansat siden november 2004.

Akademiingeniør, HD i Finansiering, statsaut. ejendomsmægler

Tidligere ansættelser: Rasmusssen & Schiøtz, Islef, Sophienberg, Skanska

nfc
Niels Fribo

Direktør

Født 1966

Direktør i NCC Property Development A/S
Ansat siden november 2005

Akademiingeniør, Engineering Business Administration

Tidligere ansættelser: Niels Thygesen & Co., Rasmussen & Schiøtz/NCC, United Parcel Service, Keops Development

mjb
Morten Jakobsen

Direktør

Født 1970

Direktør i NCC Property Development A/S
Ansat siden november 2004.

HD Regnskab

Tidligere ansættelser: From & Co, GE Capital Bank, Deloitte

JKBN_NCC_0603
Jesper T. Michaelsen

Juridisk direktør

Født 1976

Juridisk direktør i NCC Property Development A/S
Ansat siden marts 2013.

Advokat, HD Finansiering

Tidligere ansættelser: Bech-Bruun, BankInvest