Fremtidens akuthospital i Viborg

Regionshospitalet Viborg er et af Region Midtjyllands største akuthospitaler og med det nye akutcenter er hospitalet det første hospital i regionen med et fuldt udbygget akutmodtagelse

Målet med ombygningen og udbygningen var at sikre endnu mere sammenhængende patientforløb med høj patientoplevet organisatorisk og faglig kvalitet.

Ombygning og udbygning af hospital

Opgaven omfattede råhusarbejde med tilhørende beton- og stålarbejder i forbindelse med opførelse af det nye akutcenter samt ombygning af det eksisterende hospital. NCC står også for driften af byggepladsen.

Det nye akutcenter rummer blandt andet en ny hovedindgang, nye operationsstuer og sengeafsnit med ensengsstuer.