Nedlagt renseanlæg får nyt liv som rekreativ park

NCC Civil Engineering har af Lyngby-Taarbæk Forsyning fået til opgave at rense jorden ved et nedlagt rensningsanlæg og opføre to bassiner på i alt 5.000 m3 i kommende Ålebækken Ruinpark

Ved Teknikerbyen i Lyngby har området omkring et nedlagt renseanlæg være lukket for offentligheden i årtier på grund af forurening. Der er blevet renset og renoveret et eksisterende åbent bassin og etableret nye overdækkede bassiner samt et overløbsbygværk.

Målet med projektet var at begrænse forureningen af Mølleåen, forbedre driften af det åbne bassin og åbne området for offentligheden som et rekreativt område.

Anlæg i drift under udførelsen

Opgaven bestod af etablering af to nye spildevandsbassiner og renovering af eksisterende bassiner ved det nedlagte renseanlæg Ålebækken i Virum.

Selve arbejdet omfattede etablering af ca. 5.000 m³ ekstra bassinvolumen i lukkede overdækkede bassiner. Bassinerne blev udført i afstivede byggegruber, under grundvandssænkning. Etablering af nyt overløbsbygværk, renovering af eksisterende bassin, håndtering af forurenet jord samt apteringsarbejde ift. renovering af spildevandsanlæg/ parkmiljø.

Det eksisterende anlæg var i drift i hele perioden.

Forureningen begrænses

Målet med projektet var at begrænse forureningen af Mølleåen, forbedre driften af det åbne bassin og åbne området for offentligheden som et rekreativt område.

Hensyn til natur og fredede dyr

Arbejdet har krævet rydning af en del af området, og der er fældet træer, men der er taget hensyn til naturen, og der sker en retablering af den oprindelige natur. Der er indsamlet salamandre, før arbejdet blev sat i gang, og de blev sat ud igen, når den nye park var etableret.