Bohrs Tårn – information om renovering

Beskrivelse af renoveringsarbejder på facader på Tårn, WareHouse og brobygninger

Baggrund

Byggeriet er projekteret og udført i perioden 2013-2017. Tårnet det første højhus med elementopdelte facader, hvilket er blevet den typiske måde at sætte facader på i Europa. Der er efterfølgende konstateret fejl i projekteringen af facadepartierne på tårnet, WareHouse og brobygningerne. Fejlene skyldes til dels manglende erfaring med at håndtere denne facadetype i Danmark. Facadelementerne er specielle idet alu/glasfacadesystemer og udfyldningssystemer er kombineret i elementerne.

Fejlene indebærer ikke en fare for akut nedstyrtning jf. udtalelse fra Skønsmændene. Uagtet dette agter NCC at udføre renoveringsarbejder, som eliminerer de konstaterede fejl hurtigst muligt. Arbejdet skal udføres af facadeentreprenøren, som har bygget facaderne – Kai Andersen a/s – og projektet udføres af 2 internationalt kendte facadeprojekteringsfirmaer med Arup Berlin som overordnet projektstyring.

Facaden

Facaden er udført af elementerede facadeelementer opbygget på en ramme af aluminiumprofiler. Elementerne er lukket af en udvendig regnskærm af cementbaserede plader, en vindspærre af samme materiale og en udvendig pynteskærm af perforerede aluminium-trapezplader. Bag vindskærmen er elementerne isoleret med glasuld og mineraluld.

Facadeelementerne er i varierende størrelse med bredde fra 1,2-3 meter og højder mellem 3,1 og 3,8 meter. Elementerne er ophængt i de to øverste hjørner i stålbeslag, som er fasthjort på betondækkenes oversider.

Projekt

 1. NCC, de projekterende, Arup og Kai Andersen udarbejder projekt for renoveringen som indeholder følgende arbejder:
 2. Montage af supplerende bærebeslag for facadepartierne i de to øverste ophængshjørner.
 3. Forøgelse af skivevirkning og tæthed gennem montage af en 3 mm aluminiumplade som ny regnskærm.
 4. Montage af forbindelsesbeslag mellem den ydre ramme og den indre, bærende ramme.
 5. Forøgelse af ventilationen i den ventilerede facadekonstruktion mellem vindspærre og regn-skærm.
 6. Udførelse af ekstra korrosionsbeskyttelse af de udvendige ståldele.
 7. Forbedring af afløbsforholdene fra vinduerne
 8. De udvendige facadeplader – de perforerede alutrapezplader genmonteres, således at reno-veringen ikke er synlig udefra.
 9. Forøgelse af antallet af fastgørelser for facader på brobygningerne.

Processerne medfører følgende arbejder

 1. Nedtagning af de perforerede aluminiumtrapezplader med en vægt på mellem 2 og 6 kg. Pla-derne er skruet fast til underlaget. Nedtages til genmontage.
 2. Nedtagning af de eksisterende regnskærmsplader (cementbaserede 9 mm plader) med en vægt på mellem 4 og 14 kg. Nedtages til anden anvendelse andetsteds.
 3. Udførelse af mindre åbninger i vindspærre-pladerne i elementernes øverste hjørner. De udtagne pladestykker genbruges til lukning efter anbringelse af beslag.
 4. Udførelse af mindre lukningsarbejder omkring vinduer og ved sålbænk. Forbedring af afvandingen fra vinduernes drænsystem ud over regnskærmen.
 5. Montage af nye bærebeslag til ophæng af elementerne til den eksisterende beton/stålkonstruktion. Beslagene forankres ind i den eksisterende Kompositbjælke i facaden.
 6. Montage af forbindelsesbeslag mellem ydre ramme og indre aluminiumramme med små RF-stålbeslag med en vægt på ca. 0,5 kg
 7. Montage af 3 mm aluminiumplader som ny regnskærm. Pladerne har en størrelse på mellem 0,5 og 2 m2 og en vægt på mellem 4 og 16 kg. Montage sker med rustfrie skruer. Påsætning af beskyttelsesplader over de forhorede huller for øget ventilation af mellemrummet mellem regnplade og vindspærre.
 8. Pålimning af ventilationsåbninger på aluminiumpladerne samt endepropper i afstandslisterne.
 9. Genmontage af de aftagne perforerede aluminiumtrapezplader, se under pkt. 1.
 10. Åbning af facader på brobygninger for udførelse af forstærket montage af beslag for bæring af facader.