Danske Handicaporganisationers Hus, Taastrup

Nyt kontor til Danske Handicaporganisationer, der samler en stor del af deres medlemsorganisationer under ét tag.

Huset er ”Verdens mest tilgængelige kontorhus” og viser, hvordan fuld tilgængelighed og ligeværdighed kan indarbejdes, som naturlige elementer i ”almindeligt” kontorbyggeri.

Der er tale om et hus bygget efter principperne for ”universelt design”, og det er både nationalt og internationalt det første kontorbyggeri, der stræber efter at tilbyde 100 procent tilgængelighed for alle uanset handicap.

Huset skal fungere som en dynamo for handicapsagen. Det skal fremstå som forbillede og demonstrationsprojekt for fremtidigt kontorbyggeri, der viser, hvordan man i langt højere grad kan inddrage mennesker med forskellige handicap i arbejds- og samfundslivet.

Handicaporganisationernes Hus viser værdien i at tænke tilgængelighed ind fra starten, så det bliver en naturlig og integreret del af husets arkitektur og disponering og ikke noget, der skal indpasses efterfølgende – ofte med ekstra omkostninger til følge.

Det godt 11.000 etagemeter store hus er også nytænkende, da det kombinerer den grønne omstilling, indeklima og tilgængelighed. Huset opfylder kravene til energiklasse 1 (BR08) og energiklasse 2015 (BR10).

Bygherren satte i sin udbudsform og tildeling stor vægt på adfærd og samarbejde. Et initiativ vi tog ansvar for og bar videre under totalentreprisekontrakten.

Projektet blev gennemført i et ligeværdigt samarbejde med fokus på alles værdiskabende rolle – fagligt og tværfagligt – og på at optimere projektet og løfte snorehøjden for tilgængelighed og universelt design. Resultatet viser, at det med det rette samarbejde imellem stærke kompetencer er muligt at bygge ligeværdigt uden ekstra omkostninger.

dh-hus_-_2012_Page_1_Image_0003