Kloakrenovering ved Gutfeldtshave i Hørsholm

På Gutfeldtshave var der behov for at få udskiftet flere brønde i forbindelse med omlægning og nedlægning af ledninger

NCC havde en aftale med rådgiver Ekegren Consult (EC) og Hørsholm Kommune om reparationer og vedligeholdelse af offentlige bygninger og institutioner.

I forbindelse med ny lov og regelsæt om rottebekæmpelse igangsatte Hørsholm Kommune et tiltag vedr. renovering og vedligeholdelse af deres kloakker, heriblandt også Gutfeldtshave.

I første omgang blev der foretaget en TV inspektion, som viste omfanget af behovet for renoveringen.

Kloakrenovering og rottebekæmpelse

På Gutfeldtshave viste der sig behov for udskiftning af diverse brønde samt omlægning og nedlægning af ledninger. I forbindelse med renoveringen viste det sig, at der var behov for yderligere renovering af en fjernvarmekanal, pga. uhensigtsmæssig adgang for rotter mellem 2 bygninger (krybekælder, hvor ingen ser rotterne).

Ved udløbsbrønd til offentlig kloak iværksatte vi rottebekæmpelse i form af mekanisk rottespærre.

NCC har certificerede medarbejdere, der monterer rottespærrer.