Illustration: Friis Andersen Arkitekter

Fremtidens bæredygtige genbrugsplads

Borgerne i Helsingør får en genbrugsplads tættere på byen. Den kommer til at ligge på Energivej lige ved Prøvestenen og Teknisk Museum tre kilometer fra byens gågader

Genbrugspladsen omfatter et areal på ca. 11.300 m² og har et samlet bygningsareal på ca. 530 m². Bygningerne på grunden omfatter mandskabsbygning, bygning for direkte genbrug, bygning for farligt affald, elektronikaffald og et disponibelt rum. Genbrugspladsen bliver ”state of the art” inden for genanvendelse af ressourcer, direkte genbrug og brugervenlighed.

Materialevalg

Imod brugerne bliver bygningerne beklædt med Cortenstål og imod de bagvedliggende interne funktioner beklædes bygningerne med trapezplader. Taget er et sedumtag med mos indblandet med blomster. Undersiden af overdækningen fremstår med perforerede stålplader.

Løsning af høj kvalitet

Genbrugspladsen er en opgave, hvor vi sammen med Friis Andersen Arkitekter bringer vores spidskompetencer i spil og levere en løsning af høj kvalitet, og hvor vores egenproduktion spiller en betydelig rolle i udførelsen. NCC´s team har de erfaringer der skal til for at løse opgaven og har fokus på at skabe en funktionelt indrettet genbrugsplads, hvor det er let for borgerne at lave en korrekt sortering af affaldet og gøre noget for miljøet.