Rammeaftale under København er genvundet

Aftalen med HOFOR omfatter vandledningsarbejder i forbindelse med renovering, omlægning og anlæggelse af nye vandledninger.

Før tildelingen af denne kontrakt har vi via to rammekontrakter på 4 år ad gangen arbejdet med vandledninger for HOFOR, så det er med otte års erfaring i bagagen, at der tages hul på arbejdet i den nye periode.

Krav når der arbejdes i trafikerede områder

Arbejdet foregår i de trafikerede små gader inde i city og ude i brokvarterernes områder med begrænset plads, men det har vi stor erfaring med, så vi er forberedt på udfordringer. Vi har 5 projektledere samt 50-70 medarbejdere på opgaven og alle er skarpe på sikkerheden, idet arbejdet ofte foregår mellem fortov, cykelsti og vej.

Rammeaftalen omfatter

  • Forberedelse af gravearbejder, indhentning af ledningsoplysninger, gravetilladelse og opstart
  • Gennemførelse af gravearbejder, herunder afspærring, oplukning, sikring af udgravning, diverse arbejder i jord, bortskaffelse af jord til depot
  • Etablering af ledninger ved styret underboring og rørsprængning
  • Afslutning, udfyldning, retablering af belægninger og asfaltarbejder
  • Gravearbejder for diverse driftsopgaver samt vagtordning ved udkald.