Der er god fremdrift på det nye boligområde på Hørkær 8. Råhuset er oppe i fuld højde for opgang 10 til opgang 18.

Følg med i byggeriet

Byggeriet af nye lejeboliger på Hørkær 8 i Herlev skrider planmæssigt frem

November update

Der er god fremdrift på det nye boligområde på Hørkær 8. Råhuset er oppe i fuld højde for opgang 10 til opgang 18.

Råhuset forventes at være helt færdigt omkring 1.juni 2024, hvor tårnkranen også tages ned. Der er sat døre og vinduer i, og betondækket over p-kælderen er færdigt.

Alle fagentreprenører er i gang med deres arbejder, både udvendige og indvendige. Inde lægges gulve, males, monteres køkkener, laves installationer osv.

Prøvebolig er klar til fremvisning

Prøveboligen er færdig og klar til fremvisning gennem HOME.

Lejlighederne, plantegninger og priser kan ses via dette link: 
Bakkekæret - lejligheder i Herlev (home.dk)

September 2023

Der er god fremdrift på det nye boligområde på Hørkær 8, hvor bygningerne nærmer sig fuld højde.

Facademureren er gået i gang med arbejdet. Han er snart færdig på den første facade (opgang 17 øst). Der skal lægges hele 870.000 mursten, inden den sidste bolig står klar.

Også vinduesmontagen er startet op. Der skal monteres i alt 3.578 vinduer, før projektet afleveres.

Råhuset er efterhånden oppe i 8. sal. Opgang 14 mangler kun to etager mere for at nå fuld højde.

Første halvdel af betonelementmontagen er ved at være afsluttet. Fra midten af august går arbejdet i gang med den anden halvdel. Den forventes afsluttet med udgangen af maj 2024. Det betyder, at der endnu er et års arbejde tilbage til tårnkranen.

De første undergulve blev støbt i uge 23, de er efterhånden tørret ud og er klar til næste lag i uge 27.

Det nederste lag er EPS-beton, cement og vand og flamingokugler. Det øverste lag er håndudlagt Estrich beton. Der er nu to opgange med tæt tag, derfor kan vi snart støbe i EPS-beton i opgang 16 også.

Prøvebolig på vej

Holdet er ved at gøre en prøvebolig færdig. Den skal stå klar til besøg den 1. oktober. Det betyder, at alle de indvendige fag er i gang i boligen. Så vil kommende beboere kunne få en smagsprøve på de nye lejligheder.

Arbejdet er gået i gang - august 22

Hørkær_2


Arbejdet med nedrivningen af ”den gamle asfaltfabrik” er tilendebragt, og arbejdet med at opføre 445 nye lejeboliger er i fuld gang.

Kort om byggeriet

Byggeriet udføres som en åben karréstruktur i 4-11 etager med store altaner og tagterrasser, der omkranser et grønt gårdrum, hvor der desuden placeres tre punkthuse. I bebyggelsen etableres ca. 225 parkeringspladser.

Der bygges i seks etaper i perioden fra august 2022 og frem til slutningen af 2025.

Vi bygger i henhold til Bygningsreglement 2018, bygningsklasse 2020 og skal opnå en DGNB Platin certificering. Byggeriet indgår i den godkendte lokalplan 121.

Det samlede boligarealet bliver 34.155 m2,og boligerne bliver på en gennemsnitlig størrelse af 75 m2.

Bygherren er Green Point ApS og Nordkranen A/S.

Om byggepladsen

Arbejdet kommer til at foregå mellem kl. 7 og kl. 18 på hverdage og kl. 8 og kl. 14 om lørdagen. Alt arbejde tilrettelægges efter retningslinjerne i ”Forskrift for miljøhensyn ved bygge- og anlægsaktiviteter i Herlev kommune”.

I begyndelsen af august 2022 sættes skurvogne op, og byggepladsen etableres. Derefter begynder det produktionsforberedende arbejde, som består af omlægning af kloakker og kabler i jorden samt etablering af fundamenter.

Fra november 2022 begynder elementmontagen, og de første vægge og dæk bliver monteret.

I begyndelsen af 2024 vil første etape af byggeriet stå færdig. Den rummer tre opgange i den østlige del af byggefeltet. De efterfølgende etaper vil løbende blive afsluttet herefter.

Naboskab

Der er mange byggeprojekter i nærområdet, mens det tidligere industrikvarter bliver omdannet til boliger og andet erhverv. For alle os, som har dagligdagen her, og for jer, som bor i området omkring Hørkær, vil det betyde nogle støj- og støvgener, som vi naturligvis vil gøre alt for at minimere mest muligt.

Vi håber på jeres forståelse og vil løbende holde jer informeret om aktiviteterne på pladsen.

Der vil på et tidspunkt blive afholdt et ”åbent hus” arrangement, hvor naboerne får muligheden for at få et indtryk af, hvad der forgår på en byggeplads, ligesom vi vil fortælle om byggeriet og det nærmiljø, vi ønsker at skabe i området.

Dette er den formelle varsling, som vi ifølge byggeloven skal udsende. Vi vil løbende vende tilbage, når der er ny information.