Hyldespjældet i Albertslund

Helhedsplan for renovering af 383 almene boliger

Den almene boligafdeling Hyldespjældet er en ikonisk tæt-lav bebyggelse, opført fra 1974 til 1976 i indfarvede betonelementer i røde, brune og blå farver samt farver på vinduer og døre. Små haver med tilhørende skur. Nogle af boligerne er i tre etager.

Ombygning og renovering

Helhedsplanen omhandler en ombygning af utidssvarende lejligheder i 3 etager grundet dårlig rumudnyttelse samt et behov for boliger med øget tilgængelighed. Der ombygges 60 boliger til 20 nye ombygningsboliger og 20 nye tilgængelighedsboliger, fælleshus samt tilgængelighedsforhold i terræn.

Renoveringen omfatter udskiftning af tage og tagterrasser, betonfacader og portgennemgange. Udskiftning af vinduer og døre, træfacader, gulve i entreer, betontrapper, terrænkonstruktion, dræn og regnvandsledninger. Installationer og ventilation, ombygning af 3-etagers boliger og 1-rums boliger, beboerhus samt alle skure. Terræn og sokkelisolering og radonsikring.

Hyldespjældet_lille