Kabler under Limfjorden

NCC stod for at krydse Limfjorden med 150 kV-kabler.

I forbindelse med kabellægning i Jylland for N1 sørgede NCC for krydsning af kablerne under Limfjorden.

NCC løste opgaven med en styret borerig, der kan trække 250 tons, og boreriggen var placeret boreteknisk rigtigt på sydsiden af fjorden, mens svejsepladsen for 3x1.330 m rør var placeret på nordsiden.

Byggepladsen var specialkonstrueret, således at det var muligt at kunne optage kræfterne fra boreriggens 250 tons. Der blev derfor udført forankring af 14 m spunsjern i jorden.

Pilotboring blev udført under Limfjorden i 24-30 m dybde, hvorefter der monteres en 28” reamer for at udvide pilotboringen til 711 mm. Hullet blev løbende fyldt med bentonit.

Afslutningsvis blev rørene renset og trykprøvet, og der blev installeret et trækkabel forud for den kommende kabelmontage.

Michael Ib Thomsen (1)
Michael Thomsen

Direktør, Infra, NCC Infrastructure