Kloakrenovering ved Boliggården, Nøjsomhed i Helsingør

NCC udfører en række kloakarbejder i forbindelse med kloakrenovering af 10 boligblokke i afdeling 105

Diverse kloakarbejder i forbindelse med kloakrenovering af 10 boligblokke i afdeling 105

Vi udskifter og lægger nye kloakledninger samt retablerer belægninger i bebyggelsen Nøjsomhed, på Nordvej 1-37, Sydvej 2-24 og Rønnebær Allé 131-141.

Kloakrenoveringen indgår i realiseringen af en helhedsplan for området og er igangsat for at have omlagt kloakledningerne på forkant i henhold til den besluttede helhedsplanen for området.

Arbejdet omfatter fjernelse af kloakker i sin helhed, herunder rør, brønde og gennemføringer m.v. foretaget ved opgravning og strømpeforing.

  • Levering og opgravning af kloak samt etablering af skurby
  • Opgravning af spildevand/regnvand
  • Opgravning og udskiftning af stikledninger
  • Udskiftning af stikledning og fodbøjninger/gulvafløb i kælder
  • Levering og sætning af spulebrønde fra Ø315-1500 mm
  • Tilslutning til eksisterende hovedledning
  • Levering og montering af rottespærrer
  • Gennemskylning og TV-inspektion, brøndrapporter og tæthedsprøver