Boliger med præfabrikerede installationsskakte

NCC Danmark A/S, Teknik Skakt designer og leverer præfabrikerede installationsskakte til boligbyggeriet på Danmarks nye ø

NCC Danmark A/S, Teknik Skakt designer og leverer præfabrikerede installationsskakte til byggeriet

Installationsskaktene produceres på vores egen fabrik i Letland, og er udstyret med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand og el-føringsvej.

Alt er funktionsafprøvet og tryktestet fra fabrik, klar til at blive installeret sideløbende med betonelementerne.

Boligerne består af 233 ejerlejligheder i høj kvalitet, og boligerne varierer i størrelse fra 50 til 200 kvadratmeter – alle med mindst én altan.

De forskellige størrelser på boligerne lægger op til en blandet beboersammensætning. Byggeriets stueetage er tiltænkt udadvendt erhverv som enten butikker, cafeer eller restauranter.

Kronløbsøen bæredygtighedscertificeres efter DGNB-standard på niveauet Guld.