Opgaven indeholdt forberedelse til skybrud og lokal afledning af regnvand (LAR)

Byrumsfornyelse på Frederiksberg

I Lindevangsparken er der udført en række tiltage for at forberede til skybrud. Der er blandt andet gravet en grøft, der skal forsinke vandet fra vejene mod nord og lagt faskiner ned

Langs Wilkensvej, C.T. Barfodsvej, Malte Bruuns Vej og en mindre del af P.G. Ramms Allé på Frederiksberg er der foretaget separering af vej og tagvand.

Separeringsledningen fra disse veje er ført under Finsenvej til ”Grøften” i Lindevangsparken, og i tilknytning hertil er der etableret pumpe til tømning af ledningen under Finsensvej. Afløb fra pumpen er ført til fontænen ”Kilden”.

I Lindevangsparkens østlige side er der gravet en grøft, der skal forsinke og nedsive det separerede vand fra vejene nord for Lindevangsparken.

Omkring betonscenen er der lavet en terrassering med siddepladser og under betonscenen er der lagt faskiner til nedsivning af drænvand og overløbsvand fra ”Grøften”.

Lindevangsparken_2