Løget By, Vejle

Renovering af 415 almene boliger.

Boligselskabet AAB Vejle har valgt en gennemgribende renovering af 415 boliger i Løget By i Vejle. Bebyggelsen er opført i 1971-1976.

Ved renoveringsopgaven i Vejle er der tale om renoveringen af 299 lejligheder i 3 plans etageblokke, 35 lejligheder i 2 plans rækkehuse samt 81 fritliggende atriumhuse. Renoveringen omfatter bl.a. facaderenovering, nye badeværelser og køkkener, etablering af skure samt renovering af udvendige arealer.

Beboerne i etageboligblokkene blev genhuset under renoveringen, hvilket betød, at de aktuelle blokke, hvor der blev renoveret, var ubeboet under renoveringen. 

Billeder efter renoveringen: