Mikrotunnelering på Oslo Plads

Søvandsledning omlagt for at gøre plads til kommende metro.

I forbindelse med ledningsomlægninger for den kommende metrostation på Oslo Plads - som bliver en del af Metro Cityringen - er den eksisterende søvandsledning lagt i en dybde af 9-11 meter under terræn.

Af hensyn til grundvand og trafik valgte NCC at lade omlægningen udføre som en tunnelerende løsning - tryksat lukket front i dimensionen ID/OD 1600/1920 mm.

Oslo plads

Mikrotunnelering kan udføres med åben front - kaldet ”pipe jacking” - eller tryksat lukket front.

NCC udfører udelukkende tunnelering med lukket front. Det gør vi af sikkerhedsmæssige hensyn. På den ene side for at mindske risikoen for sætninger - og af på den anden side af hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø.

Ved valg af lukket front kan det aktive jordtryk og vandtryk ved borefronten holdes i balance med en slurryblanding (boremudder) - det vil sige en blanding af jord, vand, og bentonit. Trykket i slurryblandingen  kan stabiliseres ved en trykforøgelse med for eksempel luft.

Projektet indebar desuden støbning af ny fjernvarmekanal og udførelse af 12 m. dybe gruber med tilhørende GVS-anlæg.

Fakta

  • Kunde: CTR A/S
  • Ingeniør: Rambøll A/S
  • Entreprenør: NCC Construction Danmarks anlægsenhed
  • Entrepriseform: Hovedentreprise
  • Opgavetype: Anlæg
  • Projektsum: 35 mio. kr.
  • Omfang: Tunnelering tryksat lukket front - 60 lbm. ID/OD 1600/1920 mm
  • Projektperiode: Fra maj til november 2011
Flemming Carlsen (2)
Flemming Carlsen

Afdelingschef, Civil Engineering, NCC Infrastructure