Mikrotunnelering på Oslo Plads

Søvandsledning omlagt for at gøre plads til kommende metro.

I forbindelse med ledningsomlægninger for den kommende metrostation på Oslo Plads - som bliver en del af Metro Cityringen - er den eksisterende søvandsledning lagt i en dybde af 9-11 meter under terræn.

Af hensyn til grundvand og trafik valgte NCC at lade omlægningen udføre som en tunnelerende løsning - tryksat lukket front i dimensionen ID/OD 1600/1920 mm.

oslo-plads
Flemming Carlsen

Direktør, NCC Infrastructure