Ombygning af Herlev Hospital

Byggemodning i forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital.

Anlægs- og råhusarbejder i forbindelse med udbygning af Herlev Hospital, omfattende ny akutmodtagelse og ny kvinde/barn bygning. I alt ca. 56.000 m² nybyggeri med tilhørende beton-, stål-, jordarbejder samt spuns.

Anlægsarbejdet bestod af jord- og funderingsarbejder i forbindelse med kælder under hele udvidelsen, herunder udgravning til fundamenter og terrændæk samt tilfyldning. Endvidere etableres en tværtunnel til den eksisterende hospitalsbygning.

Omfattende ind- og udvendige kloakarbejder er også indeholdt i opgaven.

Herlev Hospital 23