Ombygning af Herlev Hospital

Byggemodning i forbindelse med udbygningen af Herlev Hospital.

Anlægs- og råhusarbejder i forbindelse med udbygning af Herlev Hospital, omfattende ny akutmodtagelse og ny kvinde/barn bygning. I alt ca. 56.000 m² nybyggeri med tilhørende beton-, stål-, jordarbejder samt spuns.

Anlægsarbejderne består af jord- og funderingsarbejder i forbindelse med kælder under hele udvidelsen, herunder udgravning til fundamenter og terrændæk samt tilfyldning. Endvidere etableres en tværtunnel til den eksisterende hospitalsbygning.

Omfattende ind- og udvendige kloakarbejder er også indeholdt i opgaven.

Herlev Hospital 23

Arbejdet sker efter digitale modeller, der bl.a. betyder at alle tegninger og mål er digitale, og at de traditionelle 2D-tegninger på papir blot vil være en meget lille del af dagligdagen på byggepladsen.

Fakta

 • Bygherre: Region Hovedstaden
 • Bygherrerådgiver: Niras A/S
 • Arkitekter: Arkitekterne Brunsgaard & Laursen ApS
  Friis & Moltke A/S
  Henning Larsen Architects A/S
 • Ingeniør: NNE Pharmaplan A/S
  Orbicon A/S
 • Entrepriseform
  Storentreprise
 • Opgavetype
  Jord, kloak, belægninger
 • Projektsum: 282 mio. kr., heraf udgør anlægsarbejderne 28 mio. kr.
 • Projektperiode: November 2015 til marts 2017