NCC har lagt sidste hånd på det kontorbyggeri, der er en del af det erhvervsbånd på Marmormolen, der i forvejen rummer det nye DFDS domicil

Sidste hånd er lagt på byggeriet på Marmormolen

Byggeriet er tilendebragt - et nyt elegant kontorbyggeri har indtaget Marmormolen.

Det smukke nye kontorbyggeri er afleveret, og bygningens lejere er i fuld gang med indretning og indflytning og indretning.  

Update forår 2023

Nyt fra byggepladsen, forår 2023 uge 16

Kære naboer til byggepladsen!

Foråret har meldt sin ankomst, og det er nu tiden til en kort opdatering ”nyt fra byggepladsen” 😊

Som I nok har lagt mærke til, så er begge bygninger ved at være lukket med alle vinduer, og facadetegl er ved at være færdig monteret, de resterende facade arbejder vil foregå frem mod juni.

De indvendige arbejder foregår for ”fuld kraft” for alle faggrupper, og vil fortsætte frem mod sommeren.

Udvendige terræn- og belægningsarbejder, opstarter så småt nu, og vil foregå fremad hen over sommeren.

Jeg håber at I forsat kan bære over med os, også i den kommende periode, hen over foråret og sommeren.

På forhånd TAK for tålmodigheden 😊

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

God weekend til jer alle

Venlig hilsen

Ulrik Christiansen, projektchef

Nytårsstatus 22-23

Nytårsstatus

Kære naboer til byggepladsen!

Så har vi taget hul på 2023. Jul og nytår er vel overstået, og vi er igen i fuld gang på byggepladsen 😊

Vi fik som planlagt monteret den "svævende" gangbro mellem de to bygninger, og selvom det skete på årets første snevejrsdag, gik alt som planlagt og heldigvis var det næsten vindstille 👍

I den kommende periode fortsætter de udvendige arbejder med færdiggørelse af facaderne, og de indvendige apteringsarbejder i begge bygninger kører ligeledes på ”højtryk”.

Trafikken omkring byggepladsen

Som I nok allerede har bemærket, har vi nedtaget det midlertidige lyssignal, så man ikke længere skal holde og vente på grønt i 1½ minut😊, og der er dermed igen trafik i begge retninger på Marmorvej 🙏 I den forbindelse vil jeg gerne henstille til at, fodgængere og cyklister følger de ”pink og grønne” markeringer på oversigtsbilledet nedenfor. På forhånd tak for forståelsen 🙏🙏

Lyssignalet bliver IKKE opstillet permanent igen, men der kan dog være behov for at opstille det enkelte dage. TUSIND TAK til jer for jeres overbærenhed 🙏😊

Vi er stadig i den mørke tid, som  kræver belysning, men til jeres orientering har vi monteret ur-styring på lyset, så det bør slukke om aftenen og tænde igen om morgenen, og det justeres naturligvis efter behov.

Jeg håber, at I forsat kan bære over med os, også i den kommende periode, hen over resten af vinteren og foråret.

På forhånd TAK for tålmodigheden 😊

Har i spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

God weekend til jer alle!

Venlig hilsen

Ulrik Christiansen
Projektchef

Update december 2022

Kære naboer til byggepladsen MARMOR23 beliggende Marmorvej 2

Så er der nyt fra byggepladsen, hvor efteråret har indtaget dagligdagen, hvilket betyder at vi igen har tændt vores orienteringslys på pladsen.

Vi gør hvad vi kan for at have det tændt så lidt som muligt, der er dog nød til at være noget lys i de mørke arbejdstimer.

Tegning_bro

Montagen af den ”svævende-gangbro”, som forbinder de to bygninger på 5.sal, blev desværre udskudt nogle uger, men den er nu planlagt til udførelse onsdag formiddag uge 49.

Vi kan risikere, at vejrforholdene (vinden) driller, og det kan medføre, at det kan trække ud til senere på dagen, men vi krydser fingre for, at vi har ”vejrguderne” med os 🙏🙏

Den ensrettede trafikomlægningen med lyssignal nedtages onsdag uge 51, og vil ikke blive opsat permanent efter juleferien, der kan dog være behov for at den igen skal opsættes i kortere perioder (nogle dage).

Jeg ved godt, at det har været til gene for nogle af jer, men det er desværre den eneste mulighed, vi har haft, så TAK til jer for at bære over med os 🙏😊

Nov 22 luftfotos

Vi går den ”mørke tid” på året i møde, og det kræver belysning, men til jeres orientering har vi monteret ur-styring på lyset, så det automatisk slukker om aftenen og tænder igen om morgenen. Det justeres naturligvis efter behov.

Jeg håber, at I stadig kan bære over med os, også hen over efteråret, og på forhånd TAK for tålmodigheden 😊

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

God weekend til jer alle!

Med venlig hilsen

Ulrik Christiansen
Projektchef

Update november 22

Kære naboer til byggepladsen MARMOR23 beliggende Marmorvej 2

Begge bygninger er nu nået deres fulde højde, og alle tårnkraner er nedtaget. På bygning MM2 er tagdækningen i fuld gang.

Desværre er montagen af den ”svævende gangbro” udskudt et stykke tid. Jeg vender tilbage når der er nyt.

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

Venlig hilsen
Ulrik Christiansen, projektchef

Cykel_gå_oversigt

Update oktober 22

Kære naboer til byggepladsen Marmorvej 2

Til jeres orientering får vi i den kommende periode travlt med at få lukket facaderne og sætte varme på bygningerne, før efteråret og kulden for alvor sætter ind.

I den forbindelse har vi været nødt til at sætte ekstra fart på byggeprocessen. Det betyder, at vi er nødt til at tage lørdage i brug som arbejdsdag de kommende måneder, så vi kan få monteret vinduer, isoleret facader og monteret facadebeklædning før vinteren.

Behovet for at få lukket huset hurtigt handler blandt andet om at begrænse vores energiforbrug til udtørring af bygningerne.

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

Venlig hilsen
Ulrik Christiansen, projektchef

Update september 2022

Kære naboer til byggepladsen på Marmorvej 2

Så er der nyt fra byggepladsen. En skøn og varm sommer er vel overstået, og efteråret har småt indtaget dagligdagen på Marmolen 😊

Jeg skrev inden sommerferien, at vi forventede at afslutte betonelement-montagen på bygning MM2 omkring udgangen af september, og som I kan se, har vi holdt vores tidsplan. MM2 er oppe i fuld højde, og de sidste murkrone-elementer monteres på taget i næste uge (39) 🙏🙏😊

Dette betyder at vi i første del af uge 40 nedtager tårnkranen som står inde i bygningen, og i sidste del af samme uge, nedtager vi tårnkranen som står mellem bygningerne, for at gøre plads til vinduesmontage på sydsiden af bygning MM2 (østbygningen).

I den forbindelse vil der være en hel del lastbiltransporter, som kører alle krandelene bort, og samtidigt vil der hele ugen være opstillet en stor mobilkran.

Efterfølgende i uge 41-42 er der planlagt indføring af nye fjernvarmestik og vandstik, samt fjernelse af eksisterende. Det arbejde betyder, at HOFOR har opgravet fire steder på Marmorvej, dog indenfor på den del som vi allerede har ”lånt” til byggeplads 😊

I uge 44 forventer vi at montere den ”svævende" gangbro, som forbinder de to bygninger på 5.sals niveau.

Tegning


Når gangbroen er monteret, har vi de efterfølgende uger en del arbejder på og langs nordfacaden på MM2, som bevirker, at vi har fået forlænget trafikomlægningen med lyssignal frem til udgangen af uge 47.

Jeg ved godt, at det har været til gene for nogle af jer, men det er desværre den eneste mulighed, vi har haft, så TAK til jer for overbærenheden 🙏😊  

Status MM3

 • Tagarbejdet er afsluttet hen over sommeren.
 • Stålkonstruktionen for teknikhuset på taget er monteret.
 • Ventilations aggregaterne er hejst op på stålrammen.
 • Facademurværket er afsluttet.
 • Vinduesmontagen er afsluttet.
 • Montage af glas-alupartier pågår, og forventes afsluttet i uge 43.
 • Montage af isolering og facadebeklædning pågår. Det forventes afsluttet i uge 44.
 • El, VVS og Ventilationsinstallationer i bygning er opstartet.
 • Slidlagsgulve er udført på de øverste tre etager og fortsætter nedefter.
 • Tømrer er i fuld gang med indvendige vægge.
Collage sept 22


Status MM2

 • Sidste betonelementer på taget monteres i første del af uge 39.
 • Tagarbejder opstartes i sidste del af uge 39.
 • Vinduer i nordfacade monteres i uge 39-40.
 • Vinduer i sydfacade monteres i uge 41-42.
 • Tagarbejder fortsætter og pågår i uge 41-43.
 • Stålkonstruktionen for teknikhuset på taget forventes monteret i 44-45.
 • Murværk på nordfacade forventes opstartet i uge 43.
 • El, VVS og Ventilations installationer på nederste 3 etager er opstartet, og pågår hen over efteråret.

Vinteren er på vej

Vi går den ”mørke tid” på året i møde, og det kræver ekstra belysning, men til jeres orientering har vi monteret tidsstyring på lyset, så det slukker om aftenen og tænder igen om morgenen. Det justeres naturligvis efter behov.

Jeg håber, at I stadig kan bære over med os, også hen over efteråret, og på forhånd TAK for tålmodigheden 😊

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

God weekend til jer alle!

Venlig hilsen
Ulrik Christiansen, projektchef

Update april-maj 22

Kære naboer til byggepladsen MARMOR23 på Marmorvej 2

Så er der nyt fra byggepladsen!

Som I nok alle allerede har observeret, har vi stadig opstillet lyssignal med ensrettet kørsel på Marmorvej i den nordlige kørespor, mens vi udfører betonarbejder på begge bygninger.

I sidste nyhedsmail skrev jeg til jer, at planen var at nedtage lyssignalet i de perioder, hvor vi ikke har brug for det samt i weekenderne, men i forbindelse med at vi har ansøgt og fået tilladelse fra Københavns Kommune til at have trafikomlægningen med lyssignal frem til uge 27-2022, anbefaler Københavns Kommunes trafikafdeling, at vi lader lyssignaler og trafikomlægning stå i hele perioden, også de dage/perioder hvor vi ”egentligt ikke har brug for den”, altså inklusive i weekenderne, da det er deres erfaring, at det skaber mindst mulig forvirring for trafikanterne, ift. hvis den blev stillet op og nedtaget hele tiden.

Jeg håber, at I har forståelse for, at vi har lyttet til anbefalingen fra Københavns Kommune.

I samme forbindelse vil jeg gerne komme med en ”bøn” til jeg beboere, som bevæger jer til fods og på cykel: Brug venligst de to ruter fra krydset ved Kalkbrænderihavnsgade, som jeg har indtegnet på foto nedenfor til henholdsvis gående og cyklende trafikanter.

image9l2k.png

Vi ser desværre en del personer som ”svinger” om hjørnet på samme side som vores byggeplads, og så går og cykler de faktisk dér, hvor den kørende trafik skal være. Det skaber nogle meget farlige situationer.

Så må jeg bede jer prøve at hjælpe mig med at undgå ulykker med trafikanter 😊

Som jeg også nævnte i den sidste mail til jer, kommer vi til i weekenden uge 18, om lørdagen igen til at støje en del mere, end vi også plejer at gøre, da vi i denne weekend skal skære det sidste hul i betonvæggen i gavlen af DFDS-bygningen til fremtidig adgang til P-kælder i begge bygninger P2.

Jeg håber at I kan bære over med denne weekend-støj en gang mere, og TAK for tålmodigheden 😊

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

Med venlig hilsen
U
lrik Christiansen
Projektchef

Update ultimo marts

Som I nok allerede har bemærket, vokser bygningerne støt op ad jorden og i vejret på vores byggeplads.Kære naboer til byggepladsen på Marmorvej 2

I forbindelse med disse betonarbejder har vi desværre været nødsaget til i denne uge at opsætte midlertidigt lyssignal med ensretning i den østgående kørebane af Marmorvej.

Lyssignalet vil være nedtaget i weekenden og blive opsat igen på mandag i næste uge. Det forventes nedtaget senest tirsdag.

Denne løsning er IKKE en permanent løsning, men det vil dog være nødvendigt for os indimellem i de kommende måneder at tage denne ”hjælpeløsning” i brug , med de gener det desværre frembringer for jer naboer.

Der kommer eksempelvis et tidspunkt omkring Pinse, hvor den store tårnkran, som er placeret i bygningen tættest på Kalkbrænderihavnsgade, skal nedtages og hejses ud af en stor mobilkran, her vil vi også have brug for en del mere plads end vi har 😊

Endvidere kommer vi til i weekenden uge 14, om lørdagen, at støje en del mere end vi også plejer at gøre, da vi i den weekend skal skære hul i betonvæggen i gavlen af den nye DFDS-bygning, for fremtidig adgang til P-kælder i begge bygninger.

Den opgave vil gentage sig senere for det næste niveau. Det forventes udført i weekenden uge 17 eller 18 (lørdag).

Det er meget beklageligt at det desværre er nødvendigt, men vi gør os umage for ikke at være mere i vejen end højst nødvendigt, og jeg håber at I vil bære over med dette endnu engang.

På vegne af PensionDanmark og NCC

Ole Møller Petersen, projektdirektør

Marts 22

Update medio marts 2022

Nyt fra MARMOR23 medio marts 2022

Kære naboer til byggepladsen MARMOR23 beliggende Marmorvej 2.

Som I jo nok allerede har bemærket, er vi temmelig udfordret med plads på vores byggeplads, hvilket ofte har bevirket at vi har været nødsaget til at gøre brug af en del af den østlige kørebanen på Marmorvej.

Dette har til tider været til større eller mindre gene, for jer trafikanter og beboer på Marmorvej, hvilket jeg beklager.

Afledt af dette henover efteråret/vinteren, har ansøgt Københavns Kommune og By & Havn, om tilladelse til at inddrage en del af Marmorvej til vores byggeplads (se skitse nedenfor), så vi kan få vores store lastbiler ”ind på byggepladsen” og ikke holde og spærre ude på Marmorvej.

Til orientering har ansøgningen været i høring hos myndighederne, fra medio december 2021, og frem til primo februar 2022, uden nogle indsigelser.

Dette har vi fået tilladelse til, og vi påbegynder arbejdet med ændringerne fredag i indeværende uge, og forventer at afslutte det senest onsdag i uge 8.

I forbindelse med disse ændringer vil der mandag og tirsdag være opstillet den  ”midlertidige trafik omlægning”  med lyssignaler, hvor der kun vil være den nordlige kørebane, til trafikken i begge retninger på skift.

Jeg håber at i kan bære over med dette endnu engang, og generne ikke er for store.

På vegne af PensionDanmark og NCC

Ole Møller Petersen, projektdirektør

Oversigt

Update januar 2022

Kære naboer til byggepladsen Marmorvej 2

Vi er nu tilbage på byggepladsen efter en velfortjent juleferie.

Her fortsætter arbejdet med pladsstøbt beton i kældrene på begge bygninger.

Fra uge 2 begynder montagen af betonelementer i bygningen tættest på Kalkbrænderihavnsgade, og i den forbindelse vil der i perioder være en del flere lastbiltransporter til og fra byggepladsen.

Tak for tålmodigheden i den første periode af byggeriet.

Update november 2021

Den 10. november blev en vigtig første milepæl nået på Marmormolen. Nemlig støbning af den første halvdel af bundpladen. 

Kl. 8 om morgenen blev de først m3 beton pumpet ud i bundpladen. Arbejdet blev ved, til alle dagens 200 m3 var blevet støbt ud. 

Støbning af bundplade skal ske i én arbejdsgang for at sikre, at der ikke opstår sprækker i betonen.

20211110_084027

Update ultimo september 2021

Byggegruben er ved at være etableret med spuns og pælefundering. Det betyder glædeligt, at de stærkt støjende og generende aktiviteter snart afsluttes og dermed overstået.

Den første byggepladskran er rejst, og yderligere to kraner rejses snarest.
Frem mod jul opstartes og udføres betonarbejde i kælderene.”

Vores fokus vil særligt være på planlægning af det snævre byggepladsareal samt ikke mindst tilkørselsforhold.

På vegne af PensionDanmark og NCC

Ole Møller Petersen, projektdirektør

Naboinformation 2021-09

Kære naboer til byggepladsen på Marmorvej 2

Jeg håber, at I har nydt sommeren og stilheden efter det meget støjende arbejde med etablering af spuns.

Jeg må dog allerede nu informere jer om, at stilheden desværre er slut for en periode, idet vi på byggepladsen snarest muligt forventer at påbegynde pælefundering. Det er pt. ikke muligt at oplyse nøjagtigt hvor mange uger, det meget støjende arbejde varer, men forvent minimum til udgangen af september. Vi vil informere jer mere præcist, når vi er kommet i gang, og kan se fremdriften i arbejdet.

Jeg kan endvidere oplyse jer, at vi pt. planlægger et informationsmøde på byggepladsen, hvor vi vil informere jer om det planlagte projekt og byggeriet. Invitation hertil følger.

På vegne af PensionDanmark og NCC

Ole Møller Petersen, projektdirektør

Naboinformation 2021-04

Kære naboer til Marmorvej 2

Det er med glæde, at jeg kan informere jer om, at Pension Danmark Ejendomme og NCC Danmark A/S samarbejder om at opføre Erhvervsbåndet etape 2 og 3 på adressen Marmorvej 2 (Vest for DFDS-byggeriet). Projekteringsarbejdet pågår, og myndighedsbehandling forventes udført hen over sommeren.

På byggepladsen går vi nu i gang med at forberede byggeriet. Det betyder, at følgende vil ske i kommende periode:

 • Etablering af plads øst for DFDS-byggeriet (M-tårnets byggegrund) til byggepladskontor, mandskabsfaciliteter, parkering for håndværkere og materialeoplæg (nu -> ultimo april)
 • Rydning af byggefelt (ultimo april)
 • Etablering af byggegrube inkl. spunsarbejde og udgravning (primo maj -> august)

I forbindelse med etablering af byggegrube vil der foregå udgravning med gravemaskiner samt jordkørsel med lastbiler. Derudover vil der blive udført nedramning af stålspuns.

Efter sommerferien (forudsat udstedelse af byggetilladelse) er følgende planlagt:

 • Pælefundering (primo august -> oktober)
 • Opstilling af tårnkraner
 • Betonarbejde (september ->)
 • Betonelementmontage (december ->)

Af ovenstående vil pælefundering være det, som vil påvirke lokalområdet mest.

Vi er naturligvis bevidste om, at så stort et byggeri uundgåeligt vil påvirke jer som naboer. Vi vil derfor tilstræbe at minimere denne påvirkning i det omfang, det er muligt. Derudover vil vi informere jer løbende således, at I i det mindste ved, hvor længe aktiviteterne varer.

Vi vil til enhver tid arbejde under de for området gældende regler – bl.a. iht. arbejdstider.

Umiddelbart efter sommerferien vil vi informere yderligere om selve byggeriet

Information om sagen vil løbende blive tilgængelig her på siden.

Undertegnede er overordnet ansvarlig for sagen i NCC. Jeg kan kontaktes på omp@ncc.dk

På vegne af NCC Danmark A/S

Ole Møller Petersen

Projektdirektør

Update sommer 2022

Kære naboer til byggepladsen MARMOR23 beliggende Marmorvej 2

Så er det blevet tiden til en ”sommerferie-opdatering” for byggeriet MARMOR23 🌞😊

Til jeres orientering vil vi fortsætte med aktiviteter hen over sommeren, dog i nedsat omfang i ugerne 29-30, og vi har naturligvis bemanding i byggeplads-kontoret, for enden af Marmorvej.

Status på bygningen tættest på Kalkbrænderihavnsgade

 • Råhuset er færdigmonteret.
 • Tagarbejder er opstartet, og pågår hen over sommeren.
 • Vinduesmontagen er opstartet, og pågår hen over sommeren.
 • Facademurværk er opstartet, og pågår hen over sommeren.
 • El-installationer i bygning er opstartet, og pågår hen over sommeren.
 • Ventilations-installationer i bygning er opstartet, og pågår hen over sommeren.
 • VVS-installationer i bygning er opstartet, og pågår hen over sommeren.
Collage

 

Status på bygningen tættest på DFDS' domicil

 • Betonelementmontagen niveau 2 pågår. Vægge, søjler, bjælker og huldæk, pågår frem til og med uge 29.
 • Betonelementmontagen niveau 3 vægge, søjler, bjælker og huldæk, vil starte igen i uge 31. (så ingen montage i uge 30)
 • Insitu betonarbejder for rampe (på sydsiden), pågår i nedsat omfang hen over sommeren.
20220707_173934


Jeg håber, at I kan bære over med os hen over sommeren, og TAK for tålmodigheden
😊

Når vi kommer til august, vil der igen opstarte nye aktiviteter på bygningen mod Kalkbrænderihavnsgade, som for eksempel slidlagsgulve, alu-partier i facader og facadebeklædning.

Betonelementmontagen på den anden bygning forventes afsluttet ved udgangen af september.

Har I spørgsmål, tøv da ikke med at kontakte mig.

God sommer til jer alle 🌞🌞

Venlig hilsen
U
lrik Christiansen
Projektchef