Nyt parkeringshus i Valby

Nyt parkeringshus i Valby

Parkeringshuset er placeret ved Kontorværket et nyt erhvervsområde i den sydlige del af Valby, der tidligere har været synonym med industrivirksomhed, men gennemgår i disse år en rivende udvikling, der giver plads til andre typer erhverv

Parkeringshuset er i 5 etager i forskudte niveauer med plads til 280 biler, el-ladepladser og elevator samt 16 pladser på terræn.

Huset er opført som et stålskelet med betondæk og beklædt med træ, så parkeringshuset fremstå meget transparent. Inde i parkeringshuset er de bærende stålsøjler trukket tilbage i forhold til kørebanerne, hvilket giver gode pladsforhold og god overskuelighed. Fokus har været at opnå et rummeligt parkeringshus med åbenhed og godt overblik.

Design til adskillelse

Efter endt levetid, kan hovedkonstruktionerne af stål skilles ad og genanvendes andet sted.

Huset er opført med maksimal transparens, så dagslys og frisk luft kan trænge ind, begrænser elforbruget til lys og elevator. De åbne facader sikrer en effektiv ventilation i bygningen og gør dermed mekanisk ventilation overflødig.

Med NCC konceptets dogmer og parametrisk design som basis, er parkeringshuset tegnet af Holscher Nordberg – beregnet og konstrueret i 3D af KI Rådgivende Ingeniør med Rambøll som rådgiver på brand. Installationer er projekteret af NCC. Design inspiration på facader er udført af D&W