Der leveres installationsskakte til byggeriets ejerboliger, almene boliger og til et nyt hotel

Boliger og hotel med præfabrikerede installationsskakte

Installationsskaktene leveres klar til installation fra vores egen fabrik i Letland. Alt er kvalitetstestet fra fabrikken

NCC Danmark A/S, Teknik Skakt designer og leverer præfabrikerede installationsskakte til byggeriet.

Funktionsafprøvet og tryktestet

Installationsskaktene produceres på vores egen fabrik i Letland, og er udstyret med ventilation, varme, brugsvand, afløb, tagvand og el-føringsvej.

Alt er funktionsafprøvet og tryktestet fra fabrik, klar til at blive installeret sideløbende med betonelementerne.

Der leveres installationsskakte til byggeriets ejerboliger, almene boliger samt hotellet.