Renovering og udbygning af fælleskloakering

Den eksisterende fælleskloakering i Skolebakkeområdet skulle udbygges og renoveres og Lyngby-Taarbæk Forsyning besluttede, at gøre det ved at lægge en ny regnvandsledning til vejvand. Den eksisterende kloak blev bibeholdt til husspildevand og regnvand fra ejendomme

Anlægsarbejdet i forbindelse med kloaksepareringen omhandlede:

  • planlægning og koordinering
  • opbrydning og retablering af befæstede arealer
  • jordarbejder (gravning, jordfortrængning, udskiftning mv.)
  • Varsling til beboere, hvor det er relevant
  • vejsyn, indhentning af rådighedstilladelser og ledningsoplysninger i LER

NCC Industry udførte det efterfølgende asfaltarbejde.

Skolebakken_2