Skybrudssikring på Nørrebro

Ved børnehaven Stenurten på Nørrebro er der etableret lokal afvanding af regnvand ved Stenurten for at sikre mod oversvømmelse ved voldsom regn

Børnehaven Stenurten, der har til huse i Rantzausgade på Nørrebro ligger en meter under gadeniveau, hvilket har givet anledning til store problemer med vand overalt på hele børnehavens udendørsområde, når det regnede ekstremt meget

Brønde og forsinkelsesbassin

For at løse problemet har vi etableret brønde, der indgår i et lukket system, og et forsinkelsesbassin, hvor pumper giver ekstra volumen til at pumpe den ekstreme regnvandsmængde, der i perioder opleves, hen til bassinet. På den måde vil regnen ikke længere oversvømme arealerne.

Stenurten_2