Hotel med præfabrikerede installationsskakte

NCC Danmark A/S, Teknik Skakt designer og leverer præfabrikerede installationsskakte til byggeriet.

Reduceret byggetid med præfabrikerede installationsskakte

Ombygning til 394 hotelværelser kræver rigtig mange installationer og arbejdstimer på meget lidt plads.

Projektet har ved brug af præfabrikerede installationsskakte reduceret ombygningstiden, ligesom rigtig mange arbejdsgange er blevet forenklet til glæde for projektets fremdrift og øvrige håndværksfag.  

Byggeriet opføres i henhold til BR18 og DGNB på niveau: Guld.