På Thomas B. Thriges Gade i Odense opfører NCC Odenses højeste bygning for Togt Ejendomme A/S

TBT Tower, ejerboliger og kontor i Odense

”New-yorker-inspireret” byggeri med etage-spring og mange vinduer med terrasser og fælles taghave i centrum af Odense

TBT Tower består af et moderne boligtårn på 66 meters højde i 17 etager, indeholdende 35 ejerlejligheder i størrelsesorden 87 til 334 m2, et mindre etagebyggeri på otte etager og en mellembygning med foyer, der binder de to bygninger sammen. Byggeriet er arkitektonisk ”new-yorker-inspireret” med etage-spring og mange vinduer med terrasser og fælles taghave.

Projektet er en del af ”Fra Gade Til By” projektet, der skal omdanne den hårdt trafikerede vej, Thomas B. Thriges Gade, til en ny, sammenhængende, levende og bæredygtig bydel med boliger, virksomheder, letbane og parkeringskældre i Odense Centrum.

Den nye bydel er en del af en overordnet strategi, der skal forvandle Odense fra stor dansk by til dansk storby og trække endnu flere borgere og erhvervsdrivende til byen.

Arkitekttegning
Tegning fra GPP Arkitekter a/s