Etablering af transportledning til spildevand fra Stokkebro rensningsanlæg til Blistrup Renseanlæg

Ledningstracéet ligger i Stokkebjergsvinget, Hesselhøj, Stokkebrovej, Unnerupvej, Kolbæk Byvej, Hesselbjergvej, Kirkevej, Peter Hildes Vej, Tulstrupvej og Bøgebjergvej

Aftalen bestod overvejende af etablering af 7,9 km styret boring, trykledning samt sætning af 20 brønde.

NCC er optaget i kontrolordningen for Styret boring og gennempresning, og vi har dermed den godkendte kvalitetskontrol til at udføre arbejdet.

Ledningen er primært anlagt ved styret underboring, så støv og støj mindskes, ligesom det også giver færre trafikale gener i forhold til opgravning i anlægsperioden.

God kommunikation til borgerne

Vores arbejdsproces og kvalitetssikringsystem gør planlægning og kommunikation, herunder orientering til borgerne enkel og funktionel. Beboerne bliver informeret om varsel med omdelt brev til deres private ejendom mindst en uge før arbejdet påbegyndes.