Læringsskoven: AART Architects & JAJA Architects

Vrå ny Skole - Læringsskoven

Hjørring Kommune valgte NCC som råhusentreprenør på opgaven, hvor der blev opført cirka 10.000 m2 til skole, børnehus og idrætshal

Vi har udført råhusarbejde i forbindelse med opførelse af en ny skole, nyt børnehus og ny idrætshal. Skolens elevgrundlag er på 500 elever — fordelt med to spor fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens børnehuset består af vuggestue og børnehave med samlet knap 200 børn.

I projektet indgår faciliteter til vuggestue, børnehave, skole og lokale afdelinger af folkebibliotek, musikskole, ungdomsskole mv. samt udendørs aktivitetslandskab – alt sammen i tæt samspil med de naturskønne omgivelser.

Unikt for projektet er samspillet mellem læring og landskab. En ambition, som er omsat til et lege- og læringslandskab, hvor skoven bliver til skolen og omvendt. Ude og inde smelter sammen, så skolen opleves som ’Læringsskoven’, hvor kultur og natur, pædagogik og bæredygtighed, mødes i et nærværende og nytænkende læringsmiljø.

Strukturelt er skolen opbygget af klynger omkring et hjerterum. Som det samlende torv forener rummet både landskabet, ankomsten og klyngerne med idrætshallen, biblioteket, børnehuset, fagområderne og klassetrinnene i et åbent og stemningsfuldt greb.

Bæredygtighed

Skolen opføres til DGNB Guld Certificering. For at reducere bygningens miljøbelastning anvendes træ i facader og hjerterummets tag. Træ er CO2 neutralt i forhold til miljøpåvirkning. De stabiliserende kerner og dæk blev  udført i pladsstøbt beton, hvilket giver et meget fleksible rum.

Opgaven vundet i partnering

NCC har årelang erfaring med partnering, som er en entrepriseform, der bringer entreprenøren så tidligt ind i processen, at alle vores kompetencer kan bringes bedst muligt i spil. Partnering er kendetegnet ved tillid og åbenhed mellem projektets parter.