Asfalt- og vejlaboratoriet

NCC’s laboratorium er akkrediteret til de fleste analyser inden for vejområdet. Laboratoriet ligger centralt placeret i landet lige ved Lillebæltsbroen og tæt på motorvejsafkørsel 59, Fredericia Syd.

Produktteknisk afdeling

NCC har en veludviklet afdeling for produktteknik inden for asfalt og veje, herunder eget laboratorie. Laboratoriet støtter asfaltproduktionen med prøveudtagning, kvalitetskontrol og produktudvikling. Både rutine analyser og special analyser udføres for interne såvel som eksterne kunder.  

Laboratoriet består af teknikere, laboranter samt prøveudtagere, der udtager prøver og borekerner fra veje. Personalet har mange års erfaring i asfaltbranchen og yder fagligt støtte i tvister, udfører vejsyn samt indhenter materiale til forundersøgelser.

Vejdirektoratet, rådgivere og flere kommuner benytter sig af NCC’s laboratorie til vejundersøgelser.

Akkreditering

Laboratoriet er en selvstændig afdeling i NCC, og afdelingen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025. Det sikrer, at laboratoriet arbejder efter de rette kvalitetsstandarder, herunder at de ansatte arbejder uafhængige af moderorganisationen, har tavshedspligt og er dokumenteret fagligt og teknisk kompetente.

Prøvninger / test

NCC’s laboratorie udfører analyser på stenmaterialer, bitumen, asfalt og belægning herunder blandt andet:

  • Kornstørrelsesfordeling, styrke, form og kvalitet af stenmaterialer
  • Bindemiddel indhold og egenskaber, fx blødhedspunkt eller viskositet
  • Asfalt egenskaber, som stabilitet, hulrum og komprimering af vej.

For en fyldestgørende metodeliste følg linket her til DANAK’s liste over omfanget af NCC’s akkreditering