Fræsning

NCC råder over Danmarks største fræserafdeling. Vi kan derfor løse alle former for fræseropgaver i hele landet.

Som Danmarks førende fræserforretning har vi den mest alsidige maskinpark og specialtrænet fræserhold, som altid er klar til hurtig udrykning.

Fræsning er den bedste forberedelse, når der arbejdes med faste belægninger ved eksempelvis:

  • Udlægning af ny asfalt
  • Udbedring af krakeleret asfalt
  • Udbedring af sporkøringer
  • Fjernelse af gamle vejmarkeringer
  • Udlægning af betongulve

Uanset hvilken opgave, du ønsker løst – stor eller lille, enkel eller kompliceret – har vi en professionel løsning, der lægger vægt på både god økonomi og høj kvalitet.

Bassinfræsning

Fræsning af et individuelt afgrænset areal (et bassin), hvor bredden kun udgør en del af den samlede belægningsbredde, og hvor længden fastsættes afhængig af lokale forhold. Fræsedybden udgør kun en del af den samlede belægningstykkelse.

Tilslutningsfræsning

Fræsning i eksisterende belægning med henblik på at skabe mulighed for at tilslutte en ny belægning til den eksisterende. Fræsedybden er lig tykkelsen af den nye belægning, som skal tilsluttes den eksisterende.

Lysningsfræsning

Langsgående kileformet fræsning, som udføres med henblik på at øge lysningen (typisk kantstenslysningen) langs belægningen. Fræsedybden fastsættes afhængig af lokale forhold.

Rampefræsning

Bortfræsning af ramper eller dele af ramper i forkant af overkørsler/indkørsler.

Kantfræsning

Langsgående fræsning af eksisterende belægningskant i en bredde af typisk 10-15 cm før tilslutning af en ny belægning mod den eksisterende. Fræsedybden fastsættes afhængig af lokale forhold. Kan betegnes som en langsgående tilslutningsfræsning.

Trappefræsning

En serie af flere kantfræsninger med varierende bredde og dybde.

Planfræsning

Bortfræsning af vulster/buler, som rager op over den tilstødende belægningsoverflade (vejprofil). Planfræsning udføres sædvanligvis med en vis udstrækning både på langs og på tværs af belægningen for at skabe en nogenlunde jævn belægningsoverflade.

Fladefræsning

Fræsning af et lag af en belægning i fuld bredde eller en overvejende sammenhængende del af bredden af en belægning. Længden af en fladefræsning udgør sædvanligvis min. 3-5 gange bredden, idet længden fastsættes afhængig af lokale forhold. Fræsedybden udgør kun en del af den samlede belægningstykkelse.

Gennemfræsning

Fræsning af en fast belægning i fuld dybde, dvs. til oversiden af det underliggende ”løse” materiale (typisk grus). Gennemfræsning udføres typisk, hvor en gammel belægning skal brydes op eller som forberedelse til ledningsarbejder. Udstrækningen af en gennemfræsning afhænger af lokale forhold.

Profilfræsning

Profilfræsning er en fladefræsning, som udføres for at ændre profilet af en eksisterende belægning, f.eks. ved ændring af fald eller ved opretning af en belægning.

Friktionsfræsning

Planfræsning eller fladefræsning, der udføres for at øge ruheden af en belægningsoverflade. Fræsningen i en sådan dybde, at belægningsoverfladen kun lige akkurat fræses.

Vandrendefræsning/Kuglefræsning

Vandrendefræsning udføres typisk langs belægningskanter for bortledning af overfladevand. Dybde og bredde afhænger af de lokale forhold. Kuglefræsning bruges til bassinfræsning ved f.eks. gennemslagsrevner. Fordelen ved kuglefræsning er, at det bliver nemmere at opnå den krævede komprimering af den ny udlagte asfalt, idet der ikke vil være ”skarpe hjørner” i bunden af fræsningen/bassinet.

Rillefræsning

Rillefræsning kan sidestilles med en skæring af belægningen. Rillefræsning udføres typisk i belægningens fulde dybde.

Demarkeringsfræsning

Udføres for at fjerne vejafmærkning. Fræsningen udføres med specialvalse.

Rumlerillefræsning

Fræsning af et profil/fordybninger i belægningsoverfladen (typisk langs belægningskant og/eller langs midterlinje) i en bredde af typisk ca. 25 cm. Fræsedybden er typisk ca. 1 cm. Fræsningen udføres med henblik på at skabe støj og reduceret kørekomfort, når der køres på rillen.