Aalborg Kommune - Nibe området

NCC vedligeholder trafik- og lokalvejene i den tidligere Nibe Kommune, nu tilhørende Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune underskrev i januar 2009 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af trafik- og lokalvejene i den tidligere Nibe Kommune, betegnet som område 10 i Aalborg Kommune. Veje i Nibe by er ikke omfattet af kontrakten som er gældende fra 1. februar 2009 til 31. januar 2023. Kontrakten er således gældende i 14 år.

Klik her for at se hvilke veje kontrakten omfatter (pdf-fil).

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af kørebaner på trafik- og lokalveje
  • niveaureguleringer af rabatter på trafik- og lokalveje
  • vedligeholdelse af rendestensbrønde på trafik- og lokalveje

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Aalborg Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne på vejene.

Som borger er du meget velkommen til at benytte funktionsudbud-nibe@ncc.dk hvis du har observationer på vejnettet eller hvis du har spørgsmål.

Klik her for at se forventede arbejder i 2022 og 2023

  • Der er pt. ikke planlagt udførelse af større arbejder.