Lolland Kommune

Lolland Kommune indgik i 2010 i en funktionskontrakt med NCC gældende i 15 år til 2025.

NCC vedligeholder 407 km. vejnet for Lolland Kommune:

Klasse 1A - Landeveje: 158 km.
Klasse 2A - Trafikveje på landet: 249 km.
Lolland Kommune underskrev i juni måned 2010 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af overordnet vejnet i Lolland Kommune. Kontrakten er fra 1. juli 2010 og til 30. juni 2025. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Kontrakten med Lolland Kommune omfatter følgende arbejder:

  • vedligeholdelse af asfalterede kørebanebelægninger, kørebaner og buslommer
  • regulering af brønd- og kloakdæksler samt rendestensbrønde og riste
  • genetablering af kørebaneafmærkning
  • rapportering angående manglende vedligehold af skuldre

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene.