Odense Kommune

NCC og Odense Kommune har indgået aftale om vedligeholdelse af vej-, stil- og fortovsbelægninger i det åbne land.

Kontrakten omfatter:

  • Vedligeholdelse af kørebaner med asfaltbelægning
  • Vedligeholdelse af stier med fast belægning
  • Vedligeholdelse af fortove og kantsten
  • Vedligeholdelse af andre faste belægninger
  • Vedligeholdelse af rabatter
  • Vedligeholdelse af rendestensriste og -karme
  • Vedligeholdelse af kørebaneafmærkning (kun nymarkering)

Kontrakten træder i kraft den 1. november 2011 og løber til den 31. oktober 2026.

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene.

Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Odense Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne på vejene.

Odense