Odense Kommune

NCC og Odense Kommune har indgået aftale om vedligeholdelse af vej-, stil- og fortovsbelægninger i det åbne land.

Kontrakten omfatter:

  • Vedligeholdelse af kørebaner med asfaltbelægning
  • Vedligeholdelse af stier med fast belægning
  • Vedligeholdelse af fortove og kantsten
  • Vedligeholdelse af andre faste belægninger
  • Vedligeholdelse af rabatter
  • Vedligeholdelse af rendestensriste og -karme
  • Vedligeholdelse af kørebaneafmærkning (kun nymarkering)

Kontrakten træder i kraft den 1. november 2011 og løber til den 31. oktober 2026.

Hvert år udarbejdes en handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene.

Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Odense Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne på vejene.

Som borger er du meget velkommen til at rette henvendelse til os på: kjj@ncc.dk hvis du har observationer på vejnettet eller hvis du har spørgsmål.