Stevns Kommune

NCC vedligeholder trafik- og lokalvejene i Stevns Kommune.

Stevns Kommune underskrev i 2012 en funktionskontrakt med NCC vedrørende vedligeholdelse af ca. 400 km. trafik- og lokalveje. Kontrakten er gældende fra 1. august 2012 til 31. juli 2027. Kontrakten er således gældende i 15 år.

Kontrakten med NCC omfatter følgende arbejder:

  • Vedligeholdelse af asfalterede kørebanebelægninger og buslommer samt P-pladser
  • Vedligeholdelse af rabatter
  • Genetablering af kørebaneafmærkning
  • Tilsyn med gravetilladelser

Hvert år udarbejdes en vejledende handlingsplan for vedligeholdelsen af vejene. Under hele kontraktens forløb vil det være NCC's hensigt, i tæt samarbejde med Stevns Kommune, at udvikle nye forbedrede løsninger og produkter til gavn for vejene og dermed også til glæde for trafikanterne. 

Stevns