Agrofalt og Landbrugsasfalt

NCC Agrofalt og Landbrugsasfalt kan bruges hvor der stilles krav til tæthed af belægningen, så som ensilagepladser og møddingspladser.

Agrofalt og Landbrugsasfalt udlægges normalt i 8-10 cm. tykkelse (180-240 kg/m2) på velafrettet og velkomprimeret grusunderlag. Lagtykkelsen kan dog variere fra opgave til opgave, afhængig af belastningen på overfladen (køretøjer).

Dog stiller Skov- og Naturstyrelsen krav til ensilagepladser. Se landbrugets rådgivningscenters byggeblad 103-09-03 om forskellige opbygninger med asfalt.

NCC Agrofalt og Landbrugsasfalt udlægges med en traditionel asfaltudlægger, hvilket giver en meget hurtig udførelse og silobunden kan tages i brug kort efter.