NCC Asfalt Mastic

Et skridsikkert underlag

I kvægstalde opnår du og dine dyr flere fordele ved at bruge ASFALT MASTIC som belægning på stald- og malkestaldgulve. Vi har udviklet denne type støbeasfalt af specielt udvalgte bitumener og stenmaterialer, for at opnå et unikt gulvprodukt til brug for landbrug.

Et fast gulv med ASFALT MASTIC på gang- og pladsarealer i stalden er den bedste løsning for køerne - de befinder sig godt på asfalt. ASFALT MASTIC er den belægning, der giver den største skridsikkerhed af de normalt brugte gulvprodukter til stalde.

Friktionen (ruheden) i overfladen bevirker, at dyrene føler sig trygge og trives ved at stå og gå på denne type gulv. Dette medfører at skridskader hos dyrene minimeres, med positiv økonomi til følge.

ASFALT MASTIC gulv i malkestalden er produktet hvor køerne står sikkert, fast og dermed trygt. ASFALT MASTIC er det produkt, der bedst modstår problemer med den aggressive mælkesyres nedbrydning af gulvbelægningen. Altså produktet med den længste levetid af gulvprodukter til stalde.

ASFALT MASTIC gulv er nemt og hurtigt at gøre effektivt rent. Med en højtryksrenser får du rengjort malkestalden på få minutter. ASFALT MASTIC er den slidstærke og langtidsholdbare belægning.

Udbedring sker nemt og hurtigt, hvis der opstår en skade eller hvis der sker ændringer i staldens opbygning. Så allerede få timer efter, en reparation er udført, kan arealet bruges igen. ASFALT MASTIC giver derfor også færre driftsforstyrrelser.

Tyske og svenske mælkeproducenter har i flere år foretrukket denne belægning. Også blandt danske producenter er der nu stor interesse for dette alternativ som belægning i stalde og malkestalde.