Asfalt til bærelag

Et bærelag er en grov asfalt, som udlægges i et tykkere lag end et slidlag. Formålet er at sikre, at underbunden ikke bliver overbelastet af trafikken for derved at undgå revner og krakeleringer i asfalten.

Anvendelsesområder

Grusasfaltbeton (GAB) anvendes som bærelag og bindelag i vej- og pladsbelægninger. GAB fremstilles i henhold til Vejdirektoratets udbudsforskrifter for varmblandet asfalt i 3 hovedtyper: GAB 0, GAB I og GAB II. Asfaltbetonbinde- lag (ABB) anvendes kun som bindelag.

Læs mere i vores produktbeskrivelse

Fordele

  • Gode trykfordelende egenskaber
  • Fleksibel
  • Fugefri
  • Ingen svindrevner
  • Hurtig udlægning

Asfaltbetonbindelag, ABB

Asfaltbeton bindelag, ABB, er et højstabilt asfalt­produkt, der anvendes som bindelag mellem et asfalt bærelag og slidlag. ABB anbefales specielt ved årsdøgnstrafik > 4.000 køretøjer samt ved tung og statisk belastning. Det fremstilles primært af helknuste granit- eller grusgravsmaterialer i fraktionerne 0/11 mm eller 0/16 mm tilsat hård bitumen (40/60). Ved årsdøgnstrafik >10.000 køretøjer anvendes PBS-modificeret bitumen.

ABB type 16 bør normalt ikke udlægges i tyndere lag end 130 kg/m2 og ABB type 11 ikke i tyndere lag end 100 kg/m². Slidlag påføres senest i kalenderåret efter udførelsestidspunktet, evt. kan der foretages forsegling af ABB overfladen.

Læs mere i vores produktbeskrivelse

Grusasfaltbeton GAB 0

Grusasfaltbeton GAB 0 anvendes som bære- eller bindelag på veje med lettere trafik (årsdøgntrafik < 4000) Det fremstilles af 0/11 mm eller 0/16 mm delvist knuste grusgravsmaterialer tilsat en hård bitumen (40/60 eller 70/100). Minimumslagtykkelsen afhænger af kornstørrelse og bitumenhårdhed:

  • Type 16 med 40/60: min. 115 kg/m²
  • Type 16 med 70/100: min. 110 kg/m²
  • Type 11 med 40/60: min. 100 kg/m²
  • Type 11 med 70/100: min. 90 kg/m²

På grund af bærelagsmaterialernes forholdsvis ringe modstand mod vejrskift (frost/tø) og slitage skal GAB 0 påføres slidlag inden udgangen af andet kalenderår efter udførelse.

Læs mere i vores produktbeskrivelse

Grusasfaltbeton GAB I
Grusasfaltbeton GAB I er et bærelagsmateriale, der fremstilles af 0/22 mm grusgravsmaterialer tilsat hård bitumen (40/60 eller 70/100). GAB I bør ikke udlægges i tyndere lag end 115 kg/m2 ved anvendelse af 70/100 og 135 kg/m2 ved brug af 40/60.

For GAB I gælder, at der skal påføres ABB, GAB 0 eller slidlag senest i kalenderåret efter udførelse.

Læs mere i vores produktbeskrivelse


Grusasfaltbeton GAB II

Grusasfaltbeton GAB II anvendes som nederste bærelag i tykke asfaltbelægninger. GAB II frem­stilles af 0/32 mm uknuste grusgravsmaterialer tilsat hård bitumen (40/60). GAB II skal senest 1/2 år efter udlægningen forsynes med et lag GAB I, GAB 0, ABB eller tilsvarende og må ikke åbnes for trafik.

Læs mere i vores produktbeskrivelse