Bjerge af genbrugsasfalt

Bjerge af genbrugsasfalt vokser i asfaltbranchen, hvor entreprenører står klar til at sætte yderligere skub i den bæredygtige produktion. Men det kræver, at de offentlige bygherrer følger med og begynder at efterspørge de grønne produkter.

Et øget fokus på bæredygtighed gennem de sidste mange år har givet asfaltbranchen stor erfaring med genanvendelse af råvarer i asfaltproduktionen. Det er derfor ikke nyt at genbruge materialer i produktionen af asfalt, blandt andet til veje, der skal fornys med nyt slidlag. Men selvom asfaltproducenterne er gearet til at levere de grønne produkter, som lever op til samme kvalitet som almindelig asfalt, tøver de offentlige myndigheder med at tage produkterne i brug.

”Vi oplever desværre ofte, at offentlige bygherrer og flere kommuner ikke ønsker tilsætning af oparbejdet gammelt asfalt, for eksempel i forbindelse med en slidlagsrenoveringsopgave. Det ser jeg som en stor kontrast til, at selv samme myndigheder tit og ofte ønsker det gamle slidlag fræset af og fjernet, inden det nye slidlag udlægges igen. Det er med til at give en overproduktion af genbrugsasfalt, som hober sig op og dermed ikke bliver brugt fornuftigt”, udtaler Markedschef Leif Esager, NCC Industry A/S.

Asfaltbranchen har i mange år genanvendt materialer, som for eksempel affræset asfalt, knust beton, jernbaneskærver og mange andre genanvendelige råvarer. Genanvendelse er oftest kendetegnet ved at ”down-cycle” et produkt. Men når man genbruger gammelt asfalt i den nye asfalt, sker der en direkte genanvendelse, fordi man bibeholder værdien på de materialer, der indgår. Resultatet har de samme egenskaber og kvalitet som traditionelt produceret asfalt.

NCC har længe haft fokus på, at genanvendelse af materialer og bibeholdelse af materialernes værdi vil kunne spare samfundet for unødigt ressourceforbrug af jomfruelige materialer.

”Vi er klar til at øge mængden af genbrug i asfaltproduktionen. Efterhånden som vores vejnet renoveres, oplagres store mængder affræset asfalt*, som med rette håndtering kan genbruges i væsentlig højere grad, end vi gør i dag. Desværre oplever vi, at lovgivningen (red. AAB for varmblandet asfalt) og bygherrer tøver med at tillade større mængder genbrug, selvom muligheden er der. Det er synd, for der ligger et kæmpe potentiale, til glæde for både miljøet og samfundet”, forklarer Kamilla M. Kuld, Kvalitetsteknikker og teamleder hos NCC Industry.


Leif_Esager_2018
Leif Esager

Salgs- og markedschef, Asfalt Fyn/Jylland Syd, NCC Industry