Betonrenovering er en af vores absolutte spidskompetencer

Renovering forlænger et byggeris levetid væsentligt, og samtidig genanvendes store dele af bygningsmassen, da det kun er de beskadigede områder der udskiftes.

Sammenligner man en renovering med nedrivning eller en ombygning, er der i mange tilfælde både penge sparet samtidig med et reduceret ressourceforbrug.

Betonrenovering af store og små bygværker

NCC har mange års specialisterfaring med renovering af den danske boligmasse. Vi er en enhed i NCC-koncernen, som i mere end 40 år har varetaget opgaver i størrelsen op til 50 mio. kroner i fag- og hovedentreprise. Så ingen opgave er i princippet for lille – heller ikke for NCC.

Vi renoverer etageejendomme, rense- og spildevands anlæg, kajanlæg, parkeringsdæk, parkeringskældre, broer, tunneller, svømmehaller, skoler, institutioner både for offentlige- og private bygherrer. Vi udfører ligeledes særeftersyn, førregistreringer og forundersøgelser.

Blandt vores kernekompetencer er også anlægsbeton, injektion og bore-skærearbejder.

Vi arbejder respektfuldt og sikkert, og vi ønsker en løsningsorienteret gennemførelse af vores opgaver, da vi tror på, at vi med godt samarbejde skaber det bedste resultat.

Når I samarbejder med NCC, bringer vi vores solide erfaring og høje faglige niveau til opgaven, som vi løser i en høj kvalitet og sikrer en lang levetid på konstruktionerne.