Præfabrikeret installationsskakt

Konceptet skaber værdi fra den 100 % digitale designfase, over installationsfasen til den efterfølgende driftsfase. Skakten konfigureres specifikt til det enkelte byggeri allerede i projekteringsfasen, hvorefter den bygges på fabrik og ankommer klar til montage samtidigt med montagen af råhuset.

Ved brug af præfabrikerede skaktmoduler kan en bygnings permanente varme- og ventilationssystemer aktiveres tidligt i byggeprocessen og begynde at udtørre bygningen uden brug af midlertidige installationer.

Skaktmodulerne er samlet med en stålstøbeplade for hvert etageniveau, så det er muligt at støbe og lukke alle betonelementer og huller etage for etage.

“En skakt, der opføres på stedet, har over 300 forskellige arbejdsoperationer per etage. Med vores præfabrikerede skakt reducerer vi antallet af arbejdsoperationer per etage til cirka 20.”

- Niels Paludan, senior forretningschef, NCC Teknik Skakt

Niels Paludan, Senior Forretningschef, NCC Building. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Niels Paludan

Senior forretningschef, NCC Building Nordics

Stig_A_S_Blomster_Odoom_NCC79325
Stig A. S. Blomster Odoom

Senior salgschef, NCC Building Nordics