Skakten konfigureres specifikt til det enkelte byggeri allerede i projekteringsfasen, hvorefter den bygges på fabrik og ankommer klar til montage samtidigt med montagen af råhuset.

Præfabrikerede installationsskakte skaber værdi i byggeprojektet - både ved renovering og nybyg

Skaktene skaber værdi hele vejen gennem projektet fra den 100 % digitale designfase, over installation og frem til den efterfølgende drift

NCC Teknik Skakts præfabrikerede installationsskakte er en komplet løsning som følger alle byggeriets faser fra idéoplæg til aflevering.

Få et overblik over de mange fordele her.

Med præfabrikerede skaktmoduler kan en bygnings permanente varme- og ventilationssystemer aktiveres tidligt i byggeprocessen og begynde at udtørre bygningen uden brug af midlertidige installationer.

Skaktmodulerne er samlet med en stålstøbeplade for hvert etageniveau, så det er muligt at støbe og lukke alle betonelementer og huller etage for etage.

En skakt, der opføres på stedet, har over 300 forskellige arbejdsoperationer per etage. Med vores præfabrikerede skakt reducerer vi antallet af arbejdsoperationer per etage til cirka 20

“En skakt, der opføres på stedet, har over 300 forskellige arbejdsoperationer per etage. Med vores præfabrikerede skakt reducerer vi antallet af arbejdsoperationer per etage til cirka 20”

Niels Paludan, Senior Forretningschef, NCC Building. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Niels Paludan

Senior forretningschef, NCC Building Nordics