Recycling

Miljørigtig håndtering af affald er vigtigt. Hos NCC Recycling forvandler vi blandt andet asfalt, beton og jord til nye bygge- og anlægsmaterialer gennem genindvinding og forædling.

NCC har stor erfaring indenfor dette område og vi tager ansvaret for en miljørigtig håndtering.

Med recycling sparer vi på verdens energi og mindsker vores afhængighed af de sparsomme naturressourcer.

Om NCC Recycling

Vi har i NCC et medansvar i den samfundsmæssige opgave at tænke affald efter vugge-til-vugge filosofien, hvor der stræbes efter at størsteparten af det materiale, der anvendes, og affald der modtages, kan genanvendes.

Og det er det vi gør! NCC Recycling forvandler affald til nye materialer gennem bæredygtige og miljørigtige forædlingsprocesser. Med recycling sparer vi på verdens energi og mindsker vores afhængighed af de sparsomme naturressourcer.

I NCC Recycling tager vi dit affald alvorligt. Vi anvender de nyeste teknologier og vores store ekspertise indenfor råvarehåndtering til at genanvende materialerne bedst muligt til gavn for alle parter. Vi har naturlivis alle de nødvendige miljøgodkendelser og en skrap egenkontrol.

NCC Recycling finder du i hele Skandinavien

Vi modtager, genanvender og sælger recycling produkter på de fleste af vores terminaler i Sverige, Finland, Norge og Danmark. Den samlede affaldsmængde ser kun ud til at stige i fremtiden. Vi synes derfor, at det er oplagt, at NCC positionerer sig endnu stærkere i markedet med flere genanvendelsespladser. Meget affald kan omdannes til nye råstoffer, der kan anvendes i f.eks. asfaltproduktion. For NCC, der er en af Nordens største entreprenørkoncerner inden for både byggeri og vejanlæg, åbner det nye forretningsområde også nye muligheder i vores egen værdikæde. NCC Recycling giver os mulighed for selv at producere større mængder råstoffer, der direkte kan finde anvendelse i vores egenproduktion.

Vores vision

NCC råder allerede over flere terminaler i Norden, men for at opnå den ønskede kapacitet er vores strategi, at opkøbe eller etablere nye pladser til recycling. NCC ønsker at være en del af løsningen på fremtidens udfordringer.

Vi giver dit affald nyt liv

Det er god gammeldags sund fornuft at genanvende affald. Det er både økonomisk og miljømæssigt attraktivt for dig, der skal af med affald, og dig, der har brug for materialer af samfundsmæssige interesser.

Fornuftigt for dig, der køber råstoffer

Vores råstofreserver skal i videst muligt omfang anvendes, så vi sikrer de kommende generationer. Fx er grusgravsmaterialer på vej til at blive en mangelvare, fordi det er vanskeligt at finde nye råstofområder. Råvarepriserne stiger, og derfor er genbrugsmaterialer lønsomme - både økonomisk og miljømæssigt.

Fornuftigt for dig, der skal af med affald

Der stilles store krav til kompetencer og håndtering i forhold til genanvendelse af forskellige affaldstyper. Hvad enten du er privat  eller offentlig, kan du trygt indlevere dit affald til NCC Recycling i sikker forvisning om, at materialerne bliver genanvendt til gavn for samfundet.

Vi tager dit affald alvorligt.

_i0l4329
Recycling
Recycling

Energivej 32, 5260 Odense S

Telefon: +45 22 22 62 47