Fjernvarmeledninger

Se her, hvordan vi kan hjælpe dig med dit fjernvarmeprojekt

Fjernvarme består af et sammenhængende system, hvor varme fra en central produktion eller i forbindelse med kraftværksproduktion distribuerer varmt vand til forbrugerne.

Det er en meget miljøvenlig opvarmningsform, som i dag udbygges flere steder i Danmark.

Erfarne og alsidige

Vi har 35 års erfaring med fjernvarme og udfører i alle entrepriseformer: Total-, hoved- og fagentrepriser og rammeaftaler.

NCC udfører både nyanlæg og renovering - fra transmissionsledninger, hovedledninger og fordelingsledninger til stikledninger.

Føringsveje udføres både som traditionel opgravning, styret underboring og tunnelering.

Vi har stor erfaring med anlæg af fjernvarme i komplicerede byområder med behov for hensyn til mange interessenter, borgere, trafik, miljø, til de lidt mere ukomplicerede ledninger i åbent land.

Renovering_fjernvarmeror_NCC1776

Gravearbejde

Skal du have udført gravearbejde, kan vi hjælpe dig, uanset om det er en lille eller stor opgave.

Vi har mandskabet, teknikkerne og materiel til alle størrelser.

Vi har vores egne maskiner, bl.a. lastbiler, minigravere og store gravemaskiner på larvebånd, og vi har materiel til styrede underboringer.

 

Peter-Hermann-Hansen
Peter Hermann Hansen

Områdedirektør, Infra Services, NCC Infrastructure

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg