Fjernvarmeledninger

Se her, hvordan vi kan hjælpe dig med dit fjernvarmeprojekt

Fjernvarme består af et sammenhængende system, hvor varme fra en central og bæredygtig produktion eller i forbindelse med kraftværksproduktion distribuerer varmt vand til forbrugerne.

Det er en meget miljøvenlig opvarmningsform, som i dag udbygges over alt i Danmark.

Nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger

Vi har 35 års erfaring med fjernvarme og udfører i alle entrepriseformer: Total-, hoved- og fagentrepriser og rammeaftaler.

NCC udfører både nyanlæg og renovering - fra transmissionsledninger, hovedledninger og fordelingsledninger til stikledninger.

Føringsveje udføres både som traditionel opgravning, styret underboring og tunnelering.

Vi har stor erfaring med anlæg af fjernvarme i komplicerede byområder med behov for hensyn til mange interessenter, borgere, trafik, miljø, til de lidt mere ukomplicerede ledninger i åbent land.

Renovering_fjernvarmeror_NCC1776
Peter Hermann Hansen, Områdedirektør Infra Services, NCC Infrastructure.
Peter Hermann Hansen

Områdedirektør, NCC Infrastructure