Fjernvarmeledninger

Se her, hvordan vi kan hjælpe dig med dit fjernvarmeprojekt

Bæredygtig Fjernvarme vinder frem i Danmark i disse år, grundet stingende energipriser.

Fjernvarmen består af et sammenhængende system, hvor varmen produceres bæredygtigt i forbindelse med kraftvarmeproduktion eller affaldsafbrænding.

Fjernvarme er en miljøvenlig opvarmningsform, som i dag udbygges over alt i Danmark.

Nyanlæg og renovering af fjernvarmeledninger

NCC har 35 års erfaring med fjernvarmeprojekter som udføres i hhv. Total-, hoved- og fagentrepriser samt rammeaftaler.

NCC udfører både nyanlæg og renovering fra transmissionsledninger, hovedledninger og fordelingsledninger - til stikledninger. Føringsveje udføres som traditionel opgravning, styret underboring og tunnelering.

NCC har stor erfaring med anlæg af fjernvarme i komplicerede byområder med hensyntagen til de mange interessenter såsom borgere, trafikanter og miljøet.

Renovering_fjernvarmeror_NCC1776
Danny Stoltz

Markeds- og Kundechef, NCC Infrastructure