Vi har mange års erfaring med udrulning af fjernvarme

Se her, hvordan vi kan hjælpe dig med dit fjernvarmeprojekt

NCC har 35 års erfaring med fjernvarmeprojekter, som udføres i hhv. total-, hoved- og fagentrepriser samt rammeaftaler. Vi udfører derfor alle dele af fjernvarmeprojekter inklusive gravearbejde.

Skal du have udført gravearbejde, kan du derfor være sikker på, at vi kan hjælpe dig, uanset opgavens størrelse. Vi har både mandskabet, teknikkerne og materiel i alle størrelser.

Vi sørger for egne maskiner; lastbiler, minigravere, store gravemaskiner samt egen afdeling til styrede underboringer.

Indenfor anlægning af fjernvarme udfører NCC både nyanlæg og renovering fra transmissionsledninger, hovedledninger og fordelingsledninger - til stikledninger. Føringsveje udføres som traditionel opgravning, styret underboring og tunnelering.

NCC har stor erfaring med anlæg af fjernvarme i komplicerede byområder med hensyntagen til de mange interessenter såsom borgere, trafikanter og miljøet.

Renovering_fjernvarmeror_NCC1776