Klimatilpasning

NCC beskæftiger sig med klimatilpasning og udfører alle typer af opgaver - både store som små. Projekterne udføres blandt andet ved lokal afledning af regnvand (LAR) og ved anlæggelse af regnvandstunneler.

Vi udfører veje, pladser og grønne områder for håndtering af regn- og overfladevand. Projekterne udføres ved lokal afledning af regnvand (LAR), hvor man håndterer afledningen af regnvand på den aktuelle lokalitet.

Dette kan blandt andet ske ved anlægning af vores permeable asfalt Permavej, ligesom vi har udviklet en særlig type grus, som er særdeles velegnet til nedsivning. Derudover har vi anlagt søer, kanaler, faskiner, grøfter og nedsivningsbede. 

Alt dette kan give muligheder for at udnytte regnvandet, som man ikke har ved konventionel bortledning. LAR bidrager således til at opnå en mere naturlig vandbalance, og man får rekreative områder i byerne.

Desuden anlægger vi regnvandstunneler, som f. eks. kan lede regnvand væk fra byområder. Her udføres opgaven som mikrotunnelering  med tryksat lukket front. Ved valg af lukket front kan det aktive jordtryk og vandtryk ved borefronten holdes i balance med en slurry-blanding (boremudder) - det vil sige en blanding af jord, vand, og bentonit. 

Når man anvender en slurry-blanding, skal der ske en separering af det udborede materiale og bentonit-vandblandingen. 

Det udborede og separerede materiale bliver kørt direkte til jordmodtageren, mens bentonit-blandingen recirkuleres.

Vi udfører alle typer af opgaver - både små som store. Det kan både være for private grundejere og store kommunale klimaprojekter.

Nørrebrohallen_faskiner
Michael Ib Thomsen (1)
Michael Thomsen

Direktør, Infra Services, NCC Infrastructure

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg
Peter-Hermann-Hansen
Peter Hermann Hansen

Områdedirektør, Infra Services, NCC Infrastructure

Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg