Kabelsand

Vi leverer godkendt sand til højspændingskabler i jorden

Godkendt kabelsand, hvor vi kender kornkurve og den termiske resistivitet, er nødvendig for, at elforsyningsselskabernes beregning bliver nøjagtig.

Når der etableres højspændingskabler i jorden, udlægges de typisk i en speciel kabelsand med lav termisk resistivitet. Kabelsandet har to formål:

  • at beskytte kablet mekanisk
  • at bortlede varmen fra kablet

For at beskytte kablet mekanisk kræves det, at kabelsandet omgiver kablet til alle sider. Samtidigt skal sandet være defineret ved en bestemt kornkurve med en maksimal kornstørrelse.

For at bortlede varmen bedst muligt fra kablet skal kabelsandet have en lav termisk resistivitet. Elforsyningsselskaberne stiller krav om, hvor høj kabelsandets termiske resistivitet maksimalt må være. Elforsyningsselskaberne anvender bl.a. kabelsandets termiske resistivitet til at beregne, hvor høj strøm det konkrete kabel kan lede.

Kabelsand fra NCC's lokationer

Kabelsand

Termisk resistivitet   Kornstørrelse max mm U-tal ≤  0,063 mm i %

Sæby

0,6

4

2,1

2,6

Rom / Lemvig

0,6

4

2,9

1,5

Siem / Rold Skov

0,6

2

2,6

0,2

Sellebjerg

0,7

4

1,8

1,8

Avedøre

0,7

4

3

3

Køge

0,7

4

3

3