NCC Armour Stone – beskyt kyster og strande

Har du brug for en stærk løsning, der kan modstå bølgernes kraft? NCC Armour Stone har en vægt, styrke og hårdhed, der er ideel til at beskytte havne, kajer, strande og havmølleparker.

Når du skal bygge kystbeskyttelse, moler, havne, broer, kanaler og veje ved havet, hjælper NCC Armour Stone dig med at løse opgaven. Dette stenmateriale er tungere og tættere end stort set alt andet i Nordeuropa og er derfor mere slidstærkt, så du sparer ressourcer og får fuld valuta for pengene.

NCC Armour Stone udvælges og produceres, så det opfylder de strenge krav til konstruktioner ved kysten. En anden fordel ved stenens høje densitet er, at den ikke absorberer vand og revner i frostvejr. Stenens høje vægt gør den i stand til at modstå bølgernes kraft og kraftig strøm både ved kysten og i eksempelvis kanaler. Kort sagt kan du bygge bredere og dybere kanaler med en mindre stenvolumen, hvilket giver lavere vedligeholdelsesomkostninger.

NCC Armour Stone med produktnavnet Hyperit kommer fra Norge. Det er blevet anvendt til broer, moler, havne, bølgebrydere og anden kystsikring i Europa i de sidste 100 år. I de seneste år er materialet også blevet populært i havmølleparker, hvor de tunge sten beskytter vindturbiner, rør og kabler i al slags vejr.

NCC Armour Stone modarbejder effekten af øget nedbør og kraftigere strømme

I dag oplever vi i højere grad end tidligere voldsomme vejrforhold, kraftig regn og øget gennemstrømning i floder, kanaler og langs kysterne. Det udgør en trussel mod bygninger langs vandet. For at bekæmpe afstrømning fra floder og andre vandveje så naturligt som muligt skal du vælge det tungeste stenmateriale, du kan opdrive, og det er NCC Armour Stone.

NCC Armour Stones høje densitet øger dine konstruktioners slidstyrke og stabilitet

I takt med at byer vokser sig større ved vandet, stiger behovet for at sikre kyster, veje og broer mod bølger og vandstrømme. Ud for vores kyster ser vi flere og flere havmølleparker, havnekonstruktioner og bølgebrydere, som er dyre at opføre. Og endnu dyrere at genopbygge. Hvis du vil give dem en længere levetid, også under vandet, bør du overveje at bruge NCC Armour Stone.